Latest stories

  • in

    Štrajkovi u Goši i Fijatu: izveštaj sa terena

    Vest koju smo primili neposredno pre objave ovog teksta je da su radnici i radnice Fijata, koji su u štrajku već trinaest dana, odlučili da u petak, 14. jula, zamrznu štrajk i otpočnu pregovore sa upravom Fijata. U slučaju da pregovori ne zadovolje radništvo, najavili su nastavak štrajka. Iako smatramo da je ovo ustupak ucenama […] Nastavak

  • in

    Šta su kadrovi?

    Svako ko se neko vreme bavi levom politikom će pre ili kasnije naići na termin „kadar“. Taj termin označava grupu aktivista i aktivistkinja koji su ostvarili određeni nivo političkog razumevanja i praktičnog organizacionog iskustva. Lako je uvideti, zašto bi bilo koja organizacija htela da razvija takav skup članova i članica. Oni pružaju težinu organizaciji i […] Nastavak

Load More
To je otprilike to. Nema starijih tekstova.