fblogo   twlogo   ytlogo

Istorija

Ovaj članak prvi put je objavljen 2006. godine na internet portalu Antikapitalizam. Napisan je na desetu godišnjicu krize koja je godinu dana kasnije dovela do narodnog ustanka u Albaniji protiv države i elita, nakon pucanja kreditnog balona u toj zemlji. Članak je aktuelan zbog važnosti dužničke ekonomije širom Balkana, kao i zbog lekcija koje može da pruži levim pokretima danas. Ovde objavljujemo neznatno redigovanu verziju prvobitnog teksta. Autor je član Marks21.

Balkansko poluostrvo je vrlo često definisano kao periferno istorijsko područje u geostrateškom smislu, koje je primalo uticaje sa strane i predstavljalo teren, često pomoćni, na kome su se ukrštali tokovi čija su ishodišta izvan domašaja i vidokruga stanovnika ove velike evropske periferije. Često su balkanski narodi nekritički i bez zadrške prihvatali političke i društvene koncepte velikih zemalja Evrope, umnogome svodeći velike ideje na meru palanačke skučenosti balkanskih političara, poništavajući modernizacijske i razvojne efekte stranih uticaja, olakšavajući posao velikim silama koje su Balkan doživljavale kao svoj kolonijalni plen.

Na slici je Riga od Fere. Vladimir Jevtić sa osvrtom na istoriju Balkana.

U Sarajevu je 28. juna 1914. godine odjeknuo pucanj koji je potpuno promenio dalji tok istorije. Ili, tako barem pokušavaju da nam plasiraju istorijski revizionisti, zanemarujući kontekst u kome je do Sarajevskog atentata došlo. Miloš Stefanović se osvrće na sukobe koji su prethodili izbijanju Velikog rata i na ulogu različitih struja evropske levice koje su prema ovom do tada najkrvavijem imperijalističkom poduhvatu zauzele posve različite stavove.

Poslednji deo naše kolumne o Lenjinu pokazuje ukratko dijalektiku partije i pokreta na delu u periodu između Februarske i Oktobarske revolucije u Rusiji. Prvi put objavljeno u šestom broju Solidarnosti.

U trećem delu feljtona Mejer pravi osvrt na Lenjinov odnos prema revoluciji. Prvi put objavljeno u petom broju Solidarnosti. Na dnu teksta možete preuzeti Lenjinove Aprilske teze.

Na današnji dan Italija je oslobođena od fašizma. Ali, ko ju je oslobodio: partizanski pokret otpora ili Savezničke trupe? Kao odgovor, preveli smo članak pisan 2005. godine, povodom 60. godišnjice od oslobođenja.

U drugom delu feljtona, Mejer baca svetlo na uspon boljševika od male ekipe do masovne organizacije u uslovima borbe. Prvi put objavljeno u 4. broju Solidarnosti, sada lektorisano i osveženo.

<< prva < prethodna 1 2 3 naredna > poslednja >>
2/3

Prijavi se na mejling listu

Društvo POLITIKA i ekonomija

Radnička borba

Iz arhive - Sindikalni pokret u Srbiji danas: Šta nam je činiti?

Odlučili smo da objavimo ovaj članak iz naše arhive - tačnije iz prva dva broja našeg lista Solidarnost objavljene r...

Imperijalizam

Haos u Makedoniji: ima li nade za rešenje?

Vladimir Unkovski-Korica analizira skorašnja događanja u Makedoniji – napad u parlamentu, njegovu pozadinu i put izl...

Radnička borba u Evropi

Šta nećete pročitati u vestima o izborima u Francuskoj

Kako tumačiti rezultate predsedničkih izbora u Francuskoj i šta to znači za radikalnu levicu širom Evrope?

POKRET Teorija i istorija

Istorija

Toni Klif ili Kako je marksizam spašen od Hladnog rata

Pored istorijskog značaja Oktobarske revolucije čiju stogodišnjicu obeležavamo ove godine, na današnji dan se navrš...

Istorija

Put ka revolucionarnoj 1917. godini

U drugom delu feljtona o stogodišnjici Oktobra Šon Ledvit piše o tome na koji su način revolucionarni događaji iz 1905. ...

Istorija

1905: Uvod u Revoluciju

Povodom stogodišnjice Ruske revolucije, započinjemo s novim feljtonom. Svakog četvrtka objavljivaćemo prevode teksto...

Nauka, kultura i umetnost

Marks21 | Solidarnost 2017. Podstičemo preuzimanje i korišćenje materijala koji se nalazi na sajtu, osim u komercijalne svrhe.