fblogo   twlogo   ytlogoUvod

  Milan Tasić

U Srbiji danas živi preko milion nezaposlenih. Preko pola miliona građana/ki Srbije prima socijalnu pomoć. Više od sto hiljada dece nema za hleb i mleko. Trista hiljada starih živi na rubu egzistencije. Blizu trećine stanovništva živi na granici ili ispod granice siromaštva. Zakonom regulisana minimalna plata iznosi dvesta evra, a prosečna plata zaposlenih jedva četristo. Za to vreme, prosečna potrošačka korpa iznosi jednu i po prosečnu platu.

To je sadašnjica u Srbiji. Budućnost koja nas čeka ne uliva nimalo samopouzdanja. Prema procenama sindikata, samo u toku sledeće godine sto hiljada ljudi ostaće bez posla u skladu s planom mera štednje. Do kraja godine predviđa se rast i javnog duga na 64% BDP-a. Neoliberalna politika dolazi do sve jasnijeg izražaja. Nakon zakona o privatizaciji i rasprodaje društvene imovine domaćim tajkunima i stranim kompanijama, stiže nam najsnažniji udar na radnička i socijalna prava do sad u vidu najnovijih zakona o radu i štrajku.

Kakve promene predlozi ovih zakona uvode? Rad na neodređeno vreme probija granicu od jedne godine – i to tri puta. Uredba o vraćanju na rad pre isteka trudničkog bolovanja otvoriće mogućnost prisiljavanja majki da se vrate na posao, uskraćujući im pravo na trudnički dohodak. Štrajk će biti moguć samo u okviru preduzeća, a javna okupljanja nailaziće na sve veće prepreke usled sve rigoroznijih propisa. Sve vodeće političke opcije nastaviće da nas vode ka Evropskoj uniji kapitala, a fašisti će, kao jedina alternativa u javnom diskursu, vrlo verovatno već na sledećim izborima dobiti priliku da na velike „dveri" uđu u parlament.

Politički zadatak koji se u takvim okolnostima nužno postavlja kao primaran pred levicu jeste intervencija u javnom diskursu. Leva partija u Srbiji ne postoji, a levica se svodi na manje radničke, aktivističke, teorijske, feminističke, ekološke, LGBT i antifašističke grupe ili organizacije koje idejama i/ili praksom manjeg dosega odgovaraju onome što inače nazivamo levicom. Kako leva agenda u javnom diskursu uopšte ne postoji i kako je praksa pokazala da male leve organizacije usled ograničenosti koje im tanki kapaciteti nameću nisu u mogućnosti da je uspostave, pred levicu se, kao neophodan zadatak koji zahteva situacija, postavlja ujedinjenje snaga i kapaciteta u cilju istupanja sa margine javne i političke sfere.

Postojeće leve grupe i organizacije moraju u predstojećem periodu pronaći najmanji zajednički imenilac. Na to ih, s jedne strane, upućuju zajedničke ideje o društvenoj kontroli nad politikom i ekonomijom koje informišu našu borbu protiv kapitalizma i fašizma i borbu za socijalističku alternativu. S druge strane, zajednička situacija u zemlji pred bankrotom upućuje nas na borbu protiv neoliberalizma i mera štednje, uz borbu za pokretanje proizvodnje i podizanje životnog standarda stanovništva.

Ukoliko levica ne ponudi kompas danas razočaranom, ali sutra gnevnom radništvu, i ne artikuliše nezadovoljstvo u pravcu borbe protiv kapitala, fašistička desnica ostaje jedina alternativa koja već sada usmerava bes gladnih na romsku, LGBT i azilantsku populaciju, kao i nezadovoljstvo muža na ženu-majku, osnažujući patrijarhat i dvostruku opterećenost žene koja će u još gorim uslovima morati da nastavi da izvršava i plaćeni i neplaćeni rad, okrećući tako eksploatisane protiv eksploatisanih u cilju zaštite kapitala i bele muške dominacije. Dovoljno je pogledati zemlje iz okruženja i videćemo fašističke para-policije koje legitimišu turiste u Bugarskoj, ili fašističke falange koje u crnim uniformama marširaju ulicama Budimpešte. Takav scenario, nažalost, uopšte nije nezamisliv u bankrotiranoj Srbiji.

Marks21 je revolucionarna socijalistička inicijativa, koja se od osnivanja bori za akciono jedinstvo na levici oko jednostavnih i konkretnih zahteva. Bili smo u centru studentskih kampanja za bolje uslove studiranja, antifašističkih inicijativa, solidarnih akcija sa radničkim štrajkovima, feminističkih dešavanja, koalicija za odbranu javnog prostora i prava na protest i mnogo drugih aktivosti. Rascepkanost i apatija otežavaju borbu za poboljšanje društvenih uslova, ali je bez njih nemoguće podići sampouzdanje potlačenih grupa u Srbiji. Danas je to pogotovo nemoguće bez jedinstvene borbe protiv štednje.

Istovremeno, akciono jedinstvo na levici mora ići u korak sa spajanjem najnaprednijih pojedinaca/ki i kolektiva u koaliciju koja bi bila spremna da pred javnost postavi šira politička pitanja. Taj dug i mukotrpan rad otvorio bi mogućnost za stvaranje leve partije u budućnosti. Pozivanje na levo jedinstvo je pozivanje na istorijsku dužnost levice da preuzme ulogu vodiča u bolju budućnost, u kojoj će vladati prava demokratija, u kojoj će se zaista poštovati ljudska prava, u kojoj će se žene (ali i muškarci) otarasiti okova patrijarhata, a rad čekićem smrviti dominaciju kapitala nad ljudskim životom.

Ovaj mini-zbornik, sastavljen od nekolicine analiza i industrijskih izveštaja, predstavlja deo naših napora da prenesemo potrebu za jedinstvom u borbi svih nas koji se nalazimo na udaru mera štednje, kao i nužnost izgradnje socijalističke alternative krizi. Mere štednje u Srbiji tek uzimaju maha i zato ćemo se potruditi da ovo bude samo prvi u nizu pamfleta koji će se baviti ovom temom. U tome nam možete pomoći slanjem svojih predloga, analiza, iskustava borbe...

Ako ste saglasni s nama, učlanite se u Marks21, uključite se u svakodnevnu borbu i pomozite izgradnju revolucionarnog krila nove levice u Srbiji.

Pročitano 1007 puta

Prijavi se na mejling listu

Društvo POLITIKA i ekonomija

Imperijalizam

Teze o ratu na Balkanu (feljton): O Hladnom ratu

Posle nekoliko meseci pauze, vraćamo se objavljivanju feljtona – standardno, četvrtkom. Svake nedelje objavljivaćem...

Imperijalizam

Teze o ratu na Balkanu (feljton): O kapitalizmu i konfliktima

Posle nekoliko meseci pauze, vraćamo se objavljivanju feljtona – standardno, četvrtkom. Svake nedelje objavljivaćem...

Radnička borba u Srbiji

Novi štrajk u Srbiji: solidarno sa poštanskim radnicima i radnicama!

Sinoć smo bili sa radnicima i radnicama Pošte koji već nekoliko dana svakodnevno protestuju, zahtevajući bolje uslove ra...

POKRET Teorija i istorija

Istorija

RUSKA REVOLUCIJA: USPON, PAD I OSVETA

Danas obelažavamo 100 godina od početka Oktobarske revolucije. Tim povodom Pavle Ilić, jedan od najavljenih izlagača na ...

Istorija

Proceniti Če Gevaru

Devetog oktobra navršilo se 50 godina od ubistva Če Gevare, koji je za ljude širom sveta do danas ostao simbol revol...

Istorija

Pod zastavom internacionalizma

Marko Jovanović polemiše sa sociologom Đokicom Jovanovićem o tome šta je – i šta nije – boljševizam 20. veka predsta...

Nauka, kultura i umetnost

Marks21 | Solidarnost 2017. Podstičemo preuzimanje i korišćenje materijala koji se nalazi na sajtu, osim u komercijalne svrhe.