Saopštenje povodom izlaska iz Levog samita Srbije

Drugarice i drugovi,

Obaveštavamo vas da smo odlučili da istupimo iz Levog samita Srbije (LSS).

Zaključili smo da je usled sve očiglednije stagnacije u proteklih godinu dana LSS izgubio politički potencijal za okupljanje širih snaga i formiranje socijalističke alternative. Organizacija se učaurila i pretvorila u puko poprište sukoba između dve vizije prevazilaženja ove krize i daljeg razvoja koalicije.

Prema prvoj viziji, bez konsolidovanja programske i kadrovske osnove jedinstvene organizacije ne treba se upuštati u bilo kakvu ozbiljniju javnu delatnost. Negirala se potreba za funkcionalnim sajtom i aktivnim pristupom društvenim mrežama, a u pogledu javnih istupa insistiralo se na minimalističkim intervencijama, mahom simboličkog karaktera.

Prema drugoj viziji, LSS je trebalo razvijati kao mesto za diskusiju i akciono jedinstvo organizacija okupljenih oko zajedničkih principa i načina rada, s tendencijom uvlačenja širih snaga i saradnje sa drugim političkim i društvenim snagama po pitanjima od gorućeg značaja za razvoj radničkog pokreta. Da bi se podigli borbenost i svest radničke klase i stvorila politička koalicija sposobna da tu borbu artikuliše, ova vizija u prvi plan je stavljala važnost jasnih političkih intervencija u javnom prostoru.

Mi smo zagovarali drugu viziju, jer smo smatrali da je LSS izgubio previše vremena, resursa i podrške tokom trogodišnjih priprema koje nisu donele željene rezultate. Postalo je očigledno da se ova situacija neće prevazići, posebno zbog toga što traje gotovo od osnivanja LSS-a.

Pad organizacije osetan je i na osnovu broja organizacija učesnica. Saopštenje LSS-a povodom izmena Zakona o radu, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju, od 15. jula 2014, potpisale su 24 organizacije članice. Saopštenje povodom Osmog marta 2016. potpisalo je 16 organizacija.

Na poslednjem sastanku LSS-a, održanom 1–2. oktobra 2016. godine u Nišu, učestvovalo je tek devet organizacija članica, što je realniji odraz snaga koje učestvuju u radu koalicije. Poređenja radi, u martu 2015. učestvovalo je 17 organizacija. Na tom sastanku otpočeli smo diskusiju o potrebi da LSS iz koalicije preraste u pokret koji bi u svojim redovima, pored kolektiva, okupljao i brojne pojedinke i pojedince koji su u proteklom periodu iskazali želju da nam pristupe – i bili nagoveštaj potencijalnog omasovljenja koalicije i stvaranja nove dinamike rada na lokalu.

Tokom proleća 2015. godine izradili smo i dostavili predlog izmena Načina rada LSS-a koji bi to i omogućio – i pozivali druge organizacije da ponude sopstvena rešenja. Osim komentara i amandmana kolektiva S.T.R.I.K.E. i aktivne podrške Zrenjaninskog socijalnog foruma i Udruženja za radna prava žena „Roza“, kolektiva nastalih iz borbe radnica i radnika „Jugoremedije“, naš predlog je godinu i po dana u praksi bio ignorisan ili napadan od strane levih NVO, prevashodno okupljenih u Beogradu – gradu sa najvećim brojem pojedinačnih kontakata.

Konačno, Kontekst kolektiv je pred poslednji sastanak izneo sopstveni, alternativni predlog strategije LSS-a, koji pristaje uz već pomenutu viziju skrajnute javne delatnosti. Njihov predlog podrazumevao je raspuštanje koalicije i pokretanje novog celogodišnjeg ciklusa „pripremnih aktivnosti“, koji bi se po malo čemu razlikovao od dosadašnje prakse LSS-a – osim što bi se prekinula veza organizacija članica i LSS-a u prilog jedinstvene organizacije sastavljene isključivo od pojedinki i pojedinaca.

Ovogodišnji oktobarski Radni sastanak unapred je određen za konačno izglasavanje nekog od modela uključivanja pojedinki i pojedinaca u LSS. Nakon godinu i po dana statusa kvo i opsežne rasprave na sastanku – i uprkos ponovnim nastojanjima da se konačna odluka odloži – insistirali smo na tome da se naš predlog stavi na glasanje. Dobio je tri glasa, naspram šest glasova protiv. Kontekst kolektiv svoj predlog nije stavio na glasanje.

Udeo radničkih i akcionarskih kolektiva, koji su u početku činili okosnicu LSS-a, sve je manji. Postalo je jasno da do transformacije LSS-a u borbenu levičarsku organizaciju neće doći. NVO sopstvenu liniju i kadar izgrađuju putem projekata kojima finansiraju svoje portale, zatvorene političke škole i konferencije. Njihova zamisao da će se taj rad jednog dana preliti u LSS doveo bi ne do nastanka partije, već NVO komiteta koji partiju stvara prema svom liku i potom čeka izborni blagoslov. Mi principijelno odbacujemo ovakav postpolitički model partije – partija za nas predstavlja organizaciju njenih ravnopravnih članica i članova, koja se gradi učešćem u raznim vidovima društvenih borbi, koja uči i razvija se pre svega na osnovu sopstvene prakse.

Više puta smo iznosili da su ove NVO proteklih godina doprinele vidljivosti levice u Srbiji i regionu. Tvrdili smo, međutim, i da, upravo zbog ograničenja svake političke inicijative koja živi prvenstveno od donatora, postoje sve veće šanse da se LSS pretvori u organizaciju koja bi reprodukovala mnoge greške već postojećih organizacija iz drugih zemalja. Nažalost, upravo je to strana na koju je LSS prevagnuo.

Stoga smo, nakon trogodišnjeg unutrašnjeg i spoljašnjeg rada na izgradnji i unapređenju LSS-a, jednoglasno odlučili da istupimo iz njegovih redova. Kao i do sada, bićemo spremni na saradnju sa svim organizacijama i inicijativama koje radničke interese i javno dobro stavljaju na prvo mesto. Učestvovaćemo u svim sindikalnim, studentskim i drugim borbama kojima možemo doprineti. Izlazićemo na ulice protiv Beograda na vodi. Razgovaraćemo i sa svim inicijativama koje žele da iskoriste predsedničke i druge izbore kao priliku da se izgradi politička opcija okrenuta radničkoj klasi. I pored toga što zatvaramo ovo poglavlje u našem dosadašnjem radu, ostaćemo otvoreni za saradnju i akciono jedinstvo sa LSS-om i njenim organizacijama – članicama.

Kao i do sada, nastavljamo da gradimo nezavisnu revolucionarnu organizaciju. Širom sveta levica je u usponu, a njena konsolidacija u kontekstu krize kapitalizma, imperijalističkih ofanziva, polarizacije političke scene i jačanja ekstremne desnice, sve je važnija. Bez širokih i borbenih saveza nećemo uspeti da izgradimo revolucionarnu partiju; bez revolucionarne partije nećemo moći da srušimo sistem koji stavlja profit iznad čoveka.

Pridružite nam se. Solidarnost je naša snaga.

Drugarski pozdrav,

Marks21

One Comment

Leave a Reply
  1. Ono što lijevo orijentisane stranke ne shvataju je da je socijalizam propao upravo zbog ateističkih stavova jer religije su svoj glas dale nacionalistima.Ideološka platforma lijevo orijentisanih partija je zastarjela,prevaziđena i ne naučna. Ne shvata se da je socijalizam doktrinarno bliži religiji nego kapitalizam ali i tu se zauzimaju isključivi stavovi a to je već pojava na nižem stepenu svijesti. Kao kapitalizam ništa ne valja a to nije tačno nešto valja a nešto ne valja.Nadalje ideološka platforma mora biti utemeljena na istinskom moralu a to se još manje shvata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Izbori u Crnoj Gori: da li je Milo gotov zavisi od ulice!

Dve duše socijalizma (feljton): 6. Fabijanski model