fblogo   twlogo   ytlogo

Leto 2010.

Grčka kriza predstavlja novu etapu u krizi kapitalizma. Marks21 je u maju izdao pamflet pod naslovom Ustajte narodi Evrope! koji detaljno iznosi našu analizu situacije, kao i izjavu antikapitalističke levice u Evropi i odgovor grčkog antikapitalističkog fronta ANTARSIA.

Nedavni upad privredne policije u prostorije mesečnog lista Republika zbog objavljivanja reklama zrenjaninskih preduzeća „Jugoremedije“ i „Luksola“ predstavlja još jedan korak dalje u jačanju državne represije protiv političke opozicije u Srbiji.

Uništena i gotovo u potpunosti deindustrijalizovana, Kuršumlija je na izvestan način reprezentativan grad današnje Srbije. Krajem 2009. ona je na još jedan, daleko bitniji način, postala primer napora stanovništva, predvođenog radnicama i radnicima dva privatizacijom upropaštena preduzeća, da takvo stanje prevaziđe. Njihova blokada svakodnevna puta po ciči zimi odjeknula je širom zemlje i podstakla borbe u javnom sektoru koje su u jednom trenutku ozbiljno zapretile stabilnosti političkog poretka. Jelena Mitrović je u februaru razgovarala sa Borivojem Uroševićem koji je predvodio pokret u Kuršumliji. Iz tehničkih razloga nismo bili u prilici da intervju do sada objavimo u celosti (izuzev kraćih delova koje smo štampali na lecima povodom štrajkova u javnom sektoru), tako da ga objavljujemo u ovom broju, u nadi da će nam iskustva borbe u Kuršumliji biti od koristi kada se budemo organizovali protiv penzione reforme i drugih „mera štednje“.

U trenutku u kom se u Srbiji spremaju novi zakoni o radu i štrajku, kao i reforma penzionog sistema, treba očekivati da će se sindikati ponovo naći pod pritiskom odozgo i odozdo. Solidarnost nema zablude i ne veruje u borbenost sindikalnih birokrata. Mi smo, međutim, svesni toga da sindikati povremeno moraju da stupe u borbu pod pritiskom odozdo. Dobar primer nudi nedavno iskustvo sindikalnog organizovanja u Hrvatskoj. Tamo je tokom ove godine kampanja pet najvećih reprezentativnih sindikalnih federacija skupila 813,000 potpisa za raspisivanje referenduma protiv novog predloga zakona o radu. To je dokaz da se radnička klasa najčešće masovno orijentiše prema sindikatima kada otpočinje borbu za svoja prava. Mi kao revolucionari treba da podržavamo svaku inicijativu koja brani radna mesta, plate i penzije. Moramo, međutim, i da osposobljavamo radničku klasu da se bori nezavisno od sindikalnih vođa onda kada je oni izdaju. Zato čitaocima prenosimo članak o iskustvima i poukama sindikalnog rada hrvatske revolucionarne grupe Radnička borba tokom proleća 2010. Nažalost, tu nema materijala o kampanji protiv novog zakona o radu, ali se nadamo da će članak svejedno doprineti razvijanju nezavisnih, doslednih i borbenih inicijativa u radničkom pokretu Srbije.

Marksizam 2010, festival naše sestrinske organizacije u Grčkoj, Socijalističke radničke partije (SEK), održan je od 13. do 16. maja, na talasu najvećeg generalnog štrajka u grčkoj istoriji koji je 5. maja na ulice izveo nekoliko stotina hiljada ljudi u znak protesta zbog napada MMF-a, EU i PASOK-ove vlade na radnike Grčke.

Od prvog do petog jula u Londonu je održan Festival marksizma pod sloganom „Ideje kojima menjamo svet“.

Usled sve učestalijih napada na radnička prava i sve jače državne represije nad radničkim pokretom, odlučili smo da objavimo isečak iz knjige Kolina Barkera „Poljska, 1980-81: Samoograničena revolucija”. Isečak prenosi iskustva brutalne represije nad radničkim pokretom u staljinističkoj Poljskoj. Bili smo delom motivisani željom da prenesemo inspirativna iskustva poljske radničke klase u naporima da se organizuje i poveže protiv represije. Primeri komiteta za odbranu radništva, koji su pokušali da organizuju širu podršku protiv državne represije i odbrane prava radnica i radnika i međuštrajkačkih komiteta, koji su organizovali borbu u samoj industriji, danas su svakako veoma bitni. Ovaj isečak se, međutim, završava uspehom države da slomi štrajkački pokret – do čega je došlo usled njegovog neiskustva i neorganizovanosti. Štaviše, ključna greška koju je pokret načinio bilo je njegovo insistiranje na samoograničavanju borbe za socijalna prava unutar sistema. Tako je pokušaj pokreta da se u suštini ne bavi politikom završio njegovim porazom.  Mi danas moramo da postavimo pitanje organizovanja radničke partije, suštinski iz dva razloga. Prvo, jer bismo bez okupljanja najboljih aktivista ostali bez mogućnosti da organizujemo široke i nezavisne inicijative u radništvu protiv kompromisa i izdaja sindikalnih centrala. Drugo, jer bismo bez političkog jedinstva tih aktivista uvek ostali nemoćni protiv mnogo jačeg i organizovanijeg neprijatelja: države.

Portugal je, uz Španiju, Italiju i Irsku, unajvećoj opasnosti od dužničke krize po grčkom scenariju. Tijago Giljo izveštava o napadima portugalskih vlasti na radničku klasu i o njenom otporu

U pokušaju da skrene pažnju sa skandala koji prati troškove francuske vlade, kao i sa revolta protiv njegovog napada na penzije, francuski predsednik Nikola Sarkozi pribegao je taktici pronalaženju žrtvenog jarca.

<< prva < prethodna 1 2 naredna > poslednja >>
1/2

Prijavi se na mejling listu

Društvo POLITIKA i ekonomija

Imperijalizam

Teze o ratu na Balkanu (feljton): O Hladnom ratu

Posle nekoliko meseci pauze, vraćamo se objavljivanju feljtona – standardno, četvrtkom. Svake nedelje objavljivaćem...

Imperijalizam

Teze o ratu na Balkanu (feljton): O kapitalizmu i konfliktima

Posle nekoliko meseci pauze, vraćamo se objavljivanju feljtona – standardno, četvrtkom. Svake nedelje objavljivaćem...

Radnička borba u Srbiji

Novi štrajk u Srbiji: solidarno sa poštanskim radnicima i radnicama!

Sinoć smo bili sa radnicima i radnicama Pošte koji već nekoliko dana svakodnevno protestuju, zahtevajući bolje uslove ra...

POKRET Teorija i istorija

Istorija

RUSKA REVOLUCIJA: USPON, PAD I OSVETA

Danas obelažavamo 100 godina od početka Oktobarske revolucije. Tim povodom Pavle Ilić, jedan od najavljenih izlagača na ...

Istorija

Proceniti Če Gevaru

Devetog oktobra navršilo se 50 godina od ubistva Če Gevare, koji je za ljude širom sveta do danas ostao simbol revol...

Istorija

Pod zastavom internacionalizma

Marko Jovanović polemiše sa sociologom Đokicom Jovanovićem o tome šta je – i šta nije – boljševizam 20. veka predsta...

Nauka, kultura i umetnost

Marks21 | Solidarnost 2018. Podstičemo preuzimanje i korišćenje materijala koji se nalazi na sajtu, osim u komercijalne svrhe.