Pridruži nam se

Marks21 je aktivistička organizacija koja okuplja sve one koji hoće da se izbore za bolji svet i koji su saglasni sa našim principima. Naš prioritet je izgradnja snažnog studentsko-radničkog pokreta i unutar njega političke alternative neoliberalnom haosu u kom živimo.

Ukoliko na bilo koji način možeš da doprineseš našem radu, piši nam i pridruži nam se u borbi.

Marks21 se finansira isključivo od mesečnih članarina koje iznose 300RSD i dobrovoljnih donacija naših simpatizera/ki.

Trenutno imamo aktivne grupe u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu.