Samo u proteklih 15-ak godina Srbiju su potresle desetine hiljada štrajkova, studentskih i seljačkih protesta i borbi svih onih grupacija koje se tretiraju kao građani drugog reda. Defanzivne, medijski ignorisane ili blaćene, ali i jedne od drugih izolovane, te borbe su često završavale u gubitku morala i porazu. Kakav-takav socijalni program, nekoliko akcija u do juče tvom preduzeću, 48 bodova za studiranje na budžetu, sitniš za subvencije poljoprivredi, zakonske korekcije umesto iskorenjivanja diskriminacije i potkupljivanje, potkupljivanje, potkupljivanje.

Mi ne pristajemo na to da bavljenje politikom ostavljamo vladajućoj klasi. Ne pristajemo na to da kapitalizam nema alternativu.

Marks21 je nastao 2008. godine u nameri da aktivno, učešćem u borbama, doprinosi povratku samopouzdanja radničke klase i svih potlačenih. Mi smo grupa revolucionarnih socijalistkinja i socijalista zasnovana na idejama klasičnog marksizma i tradiciji internacionalističkog socijalizma. Kontra dogmatizma, ponavljanja izlizanih formula, nostalgije i parolašenja, posvećeni smo razvoju marksizma kao žive teorije koja informiše našu praksu, ali koja ujedno iz nje i uči – marksizma za dvadeset prvi vek. Sastavni smo deo međunarodnog anti-kapitalističkog i anti-ratnog pokreta.

 

O NAMA

RADNIČKA VLAST

Zalažemo se za principe socijalizma odozdo – za neposrednu i demokratsku kontrolu radničke klase nad društvom.

Iako su radnice i radnici ti koji stvaraju celokupno društveno bogatstvo i pružaju sve narodu neophodne usluge, oni nemaju kontrolu ni nad procesom proizvodnje, ni nad raspodelom tog bogatstva. Socijalizam podrazumeva kolektivno preuzimanje kontrole nad društvenim prihodom i plansko sprovođenje proizvodnje i raspodele na osnovu ljudskih potreba, a ne trke za profitom.

Radnička klasa, fizička i intelektualna, čini veliku većinu društva i ključna je u borbi za socijalizam. Socijalizam se može uspostaviti jedino samosvesnim revolucionarnim angažmanom radničke klase, organizovane politički nezavisno od svih drugih klasa u borbi za stvarnu radničku vlast. Socijalizam je nemoguće uvesti odozgo.

Sindikalna borba je suštinski deo tog procesa. Svi smo svesni toga koliko su sindikalne vrhuške sklone izdaji radničkih interesa i koliko su takve prakse doprinele urušavanju sindikata i nepoverenju samih radnica i radnika prema njima. Sindikati su naše organizacije koje su nam u velikoj meri otete. Da bi ih povratili, radnice i radnici iz sindikalne baze moraju da se organizuju nezavisno od sindikalnih zvaničnika i birokrata i na njih vrše pritisak odozdo, smenjuju ih i na njihova mesta postavljaju dokazane borce.

 

Koliko god dobrodošle, pro-radničke reforme unutar kapitalističkog sistema neće ukinuti ugnjetavanje i eksploataciju. Takve reforme od postojećih partija ionako ne možemo da očekujemo. Kapitalizam se mora srušiti.

Ali radnička klasa ne može samo da preuzme i za svoje potrebe koristi strukture kapitalističkog poretka – parlament, vojsku, policiju i sudstvo. Te institucije su iznikle u kapitalizmu upravo da bi vladajuću klasu branile od radničke.

Potrebna nam je potpuno drugačija država – radnička država, zasnovana na istinski demokratskim institucijama koje nastaju u samim borbama, poput radničkih veća ili plenuma na fakultetima. Ovakve institucije počivaju na demokratskom izboru uvek opozivih delegata/kinja s radnih mesta i iz radničkih opština. One postaju najviši organi upravljanja u društvu – kao u Pariskoj komuni i ruskim revolucijama iz 1905. i 1917. godine. Kombinujući ekonomske i političke funkcije, radnička veća svim slojevima radništva omogućavaju učestvovanje u društvenom samoupravljanju – kontrolu nad sopstvenom sudbinom.

U međuvremenu, parlamentarizam može da nam posluži kao mehanizam za sprovođenje određenih ograničenih reformi i propagandu protiv sistema.

 

REVOLUCIJOM, NE REFORMAMA

INTERNACIONALIZAM

Borba za socijalizam je međunarodna borba. Zalažemo se za solidarnost svih radnica i radnika sveta. Protivimo se svemu što radnice i radnike jedne zemlje okreće protiv radnica i radnika u nekoj drugoj zemlji, ili ih deli po nacionalnim osnovama. Protivimo se imperijalizmu i aktivno podržavamo sve instinske narodnooslobodilačke borbe.

Protivimo se evroatlantskim integracijama Srbije i stacioniranju NATO baza na Balkanu. Poštujemo pravo naroda Kosova na samoopredeljenje. Zalažemo se za priznavanje nezavisnosti Kosova pod uslovom da Kosovo postane zona slobodna od NATO-a. Protivimo se pokušajima srpske vladajuće klase da se pod pokrićem ruskog imperijalizma ponovo uspostave institucije države Srbije na Kosovu, ili da se iznudi njegova podela po nacionalističkom principu.

Smatramo da su istinska sloboda i jednakost u regionu moguće samo u sklopu Balkanske Socijalističke Federacije.

Zalažemo se za svetsku revoluciju. Iskustvo Rusije jasno nam pokazuje da socijalistička revolucija ne može dugo da preživi izolovana u jednoj državi. Kina i Kuba, kao i bivši staljinistički sovjetski blok i SFRJ, nemaju dodirnih tačaka s instinskim socijalizmom. To su (bili) državnokapitalistički režimi koji tlače i ekploatišu radnice i radnike pod maskom socijalizma. Mi podržavamo radničku borbu u tim zemljama protiv birokratske vladajuće klase.

 

Kapitalizam nas deli i okreće jedne protiv drugih – muškarce protiv žena, „rasu“ protiv „rase“, naciju protiv nacije, heteroseksualce protiv svih drugih.

Zalaganje za klasno jedinstvo i solidarnost podrazumeva i odbranu prava svih potlačenih grupa da organizuju sopstveni otpor. Ponosni smo na to što u našoj organizaciji okupljamo i pripadnike/ce nacionalnih i seksualnih manjina.

Oslobođenje potlačenih „rasa“, žensko oslobođenje i slobodno izražavanje seksualne orijentacije bez ikakve diskriminacije, osnovne su pretpostavke socijalističke revolucije i ujedno nemoguće bez nje.

 

PUNA RAVNOPRAVNOST I OSLOBOĐENJE

REVOLUCIONARNA PARTIJA

Da bismo se izborili za socijalizam, neophodna nam je uspešna revolucija. Iskustvo Petog oktobra je važna lekcija: pobeda revolucionarnog naboja je moguća, ali bez političke alternative radničke klase velika pobeda se ubrzo pretvara u još veći poraz. Sličnu sudbinu su proteklih godina doživeli masovni pokreti koji su usledili nakon izbijanja Arapskog proleća. Za uspešnu revoluciju neophodno je da se najborbenije radnice i radnici i svi koji ih podržavaju organizuju u revolucionarnu socijalističku organizaciju, koja kroz saradnju i učenje iz iskustava borbi u kojima učestvuje, u svakom trenutku pokretu može da ponudi najbolja rešenja za svaku novu prepreku – političko vođstvo.

Takva organizacija može da se izgradi samo aktivnim učestvovanjem u borbama radništva i potlačenih. Zato pružamo solidarnost i pomoć svim borbama koje jačaju njihovo samopouzdanje, samoorganizaciju i socijalističku svest. To uključuje rad na izgradnji masovnih društvenih pokreta, borbenih sindikata i širih levih koalicija.

Na svaki korak odlučujemo se imajući u vidu krajnji cilj: rušenje kapitalizma i uspostavljanje radničke vlasti.

Godinama unazad razvijamo sve dublju saradnju sa sličnim organizacijama na međunarodnom, a posebno na nivou Balkana. Ujedinjenje internacionalističke levice preko državnih granica i razvoj zajedničke regionalne strategije jedini su put ka prevazilaženju podela među našim narodima i oslobođenju od dužničkog ropstva i imperijalizma.

Pridruži nam se! Solidarnost je naša snaga!