Pokušao da prevari studente: Sima Avramović, dekan

Izveštaj sa Pravnog: samoorganizovanjem do pobede[3 min. za čitanje]

I ove godine beogradski fakulteti bili su poprište studentskih borbi. Iako ne masovne i koordinisane kao prošle godine, neke od ovih borbi pružile su važne primere oživljavanja studentskog samoorganizovanja i pritiskanja zvaničnih struktura. Prenosimo pismo koje nam je stiglo od Želmire Mikljan, studentkinje Pravnog fakulteta, o uspešnom sprečavanju pokušaja uprave fakulteta da prevari studente pri upisu godine. Nadamo se da će ova epizoda doprineti formiranju nezavisne i samoorganizovane grupe progresivnih studentkinja i studenata na Pravnom. 

Ove jeseni je i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu bio poprište studentske borbe. Opšte je poznato da se studenti prava retko pobune protiv odluka autoriteta, ali ovog puta to jesu uradili i napravili prvi korak u borbi za ono što im pripada.

Samoorganizovanje studenata otpočelo je još početkom oktobra, sa inicijativom da uprava fakulteta pored standardnog pravila da se za upis godine traži 37ESPB bodova a za upis na budžet 48ESPB, omogući studentima da sledeću godinu upišu na osnovu sistema zbirnog upisa godine, koji postoji na mnogim fakultetima Univerziteta u Beogradu. Zbirni sistem upisa godine omogućava upis naredne godine na osnovu ukupnog zbira ESPB bodova, ostvarenih tokom svih prethodnih godina. Ovakav sistem je pravedniji i logičniji, jer se ocenjuje rad studenta tokom celog školovanja, a ne samo u tekućoj školskoj godini, i na taj način se studiranje posmatra kao jedna celina.

Nakon podnošenja ovog predloga od strane studenata, uprava je odobrila i takav način upisa godine, a mnogi studenti su se upravo po ovom sistemu upisali u sledeću školsku godinu. Međutim, posle četiri dana od objavljivanja obaveštenja o uvođenju takvog upisa, uprava se predomislila i uvela mnogo rigoroznije uslove za upis.

Neki studenti zato nisu mogli da upišu godinu, iako su njihove kolege sa istim brojem bodova upisali godinu samo par dana ranije! U tim novim uslovima navedeno je da student mora da zadovolji dva kriterijuma kumulativno: uslov koji se odnosi na ostvarene ESPB bodove u tekućoj školskoj godini i uslov o zbirnom računanju bodova.

Takođe, novom odlukom se studenti koji su obnovili prethodnu školsku godinu diskriminišu i tretiraju drugačijim kriterijumom, koji od njih zahteva mnogo veći broj bodova od onog koji je postavljen kao uslov studentima koji su redovno upisivali godinu.

Mnogi studenti su bili revoltirani takvom rigoroznom odlukom, a razlog više za revolt je to što je odluka donešena u sred upisnog roka, što je dovelo do upisivanja studenata po različitim kriterijumima.

Nekoliko desetina studenata odmah se povezalo preko društvenih mreža i prva akcija bila je dogovorena već za sutradan, kako bi se što pre ublažili tako strogi i neprevedni uslovi upisa. Broj nezadovoljnih studenata je rastao i dostigao cifru od nas stotinak.

Počeli su pregovori sa predstavnicima studenata i uprave fakulteta, krenulo se sa prikupljanjem potpisa za peticiju i širenjem svesti o potrebi za solidarnošću među ostalim kolegama. Peticija je podnesena dekanu, koji je odbija da komunicira sa studentima-podnosiocima peticije, te se komunikacija odvijala preko predstavnika studentskog parlamenta. To je malo otežavalo čitav proces pregovaranja. Posle celodnevnih pregovora sa predstavnicima uprave, studentski zahtevi su ispunjeni, mada ne u potpunosti.

Ovim je uspešno načinjen prvi korak u borbi studenata. Taj uspeh vredi još više, jer je ovo bio jedan od retkih slučajeva samoorganizovanja studenata na Pravnom fakultetu u poslednje vreme. Studenti Pravnog fakulteta moraju pokazati više inicijative i spremnosti da se izbore za svoja prava (tim pre što im je to buduća profesija) i moraju pokazati kako unutrašnju solidarnost i međusobnu povezanost, tako i solidarnost sa kolegama i koleginicama sa drugih fakulteta, kako bi studentska inicijativa i borba postala masovnija, globalnija i samim tim delotvornija.