Korona - sticky

20/03/2020

Koronavirus – prirodna katastrofa ili bolest kapitalizma?

Naša drugarica, medicinska radnica, ukazuje na korene pandemije i represivnog odgovora u tržišnoj logici i neoliberalnim reformama.

Radnički glas - poslednji

23/07/2021

Neumoljiva borba radnika za fabriku: slučaj „Zastave oružja“

Objavljujemo svedočenja o kršenju prava na radnim mestima tokom vanrednog stanja.

Ekonomija - poslednji

22/02/2020

Majkl Roberts: Srbiju može spasti samo internacionalistička strategija

Intervju s jednim od vodećih marksističkih ekonomista današnjice i autorom knjige The Long Depression: Marxism and the Global Crisis of Capitalism.

Aktivnosti

Antikapitalistička i antiimperijalistička borba na Balkanu počinju sa inicijativama za stvaranje revolucionarnih radničkih partija i Balkanske Socijalističke Federacije. Od 2008. godine pružamo skroman doprinos u tom pravcu. Finansiramo se isključivo od članarina i donacija simpatizera.

Analize

  • A sada potop: Francuska nakon predsedničkih izbora

    Prevela Jelena Novinić

    Kevin Ovenden analizira dublje trendove iza rezultata francuskih predsedničkih izbora, održanih 10. (prvi krug) i 24. aprila (drugi krug). Uprkos ponovnoj pobedi Emanuela Makrona, Ovenden objašnjava zašto politika centra nastavlja da se urušava, rađajući – ne samo u Francuskoj – nove-stare podele na levi i desni pol politike. Tekst je originalno objavljen 25. aprila na […] Nastavak

Kako se organizovati

Ni Istok
ni Zapad

Nacionalno pitanje

Žensko oslobođenje

Naša
istorija

Socijalizam
odozdo

Podrži nas!

Ukoliko nas podržavaš sve su šanse da na neki način možeš i da doprineseš našem radu. Mi smo u potpunosti samofinansirana grupa i sva znanja, veštine vreme i novac koje možeš da nam ponudiš više su nego dobrodošli.

Ako želiš da nam se pridružiš, pokreneš M21 grupu u svom mestu ili na bilo koji drugi način doprineseš izgradnji revolucionarne partije, piši nam.