Korona - sticky

20/03/2020

Koronavirus – prirodna katastrofa ili bolest kapitalizma?

Naša drugarica, medicinska radnica, ukazuje na korene pandemije i represivnog odgovora u tržišnoj logici i neoliberalnim reformama.

Radnički glas - poslednji

23/07/2021

Neumoljiva borba radnika za fabriku: slučaj „Zastave oružja“

Objavljujemo svedočenja o kršenju prava na radnim mestima tokom vanrednog stanja.

Ekonomija - poslednji

22/02/2020

Majkl Roberts: Srbiju može spasti samo internacionalistička strategija

Intervju s jednim od vodećih marksističkih ekonomista današnjice i autorom knjige The Long Depression: Marxism and the Global Crisis of Capitalism.

Aktivnosti

Antikapitalistička i antiimperijalistička borba na Balkanu počinju sa inicijativama za stvaranje revolucionarnih radničkih partija i Balkanske Socijalističke Federacije. Od 2008. godine pružamo skroman doprinos u tom pravcu. Finansiramo se isključivo od članarina i donacija simpatizera.

Analize

  • Mase poručuju Vučiću i Rio Tintu: „Nećete proći!“

    Juče smo zajedno sa desetinama hiljada ljudi izašli na ulice Srbije i protestovali protiv Rio Tinta i SNS režima. Pavle Ilić i Vladimir Unkovski-Korica pišu o iskustvima koja smo stekli, trenutku u kom se protest dešava i neophodnim koracima koje pokret mora da preduzme kako bi ostvario ciljeve. Nastavak

Kako se organizovati

Ni Istok
ni Zapad

Nacionalno pitanje

Žensko oslobođenje

Naša
istorija

Socijalizam
odozdo

Podrži nas!

Ukoliko nas podržavaš sve su šanse da na neki način možeš i da doprineseš našem radu. Mi smo u potpunosti samofinansirana grupa i sva znanja, veštine vreme i novac koje možeš da nam ponudiš više su nego dobrodošli.

Ako želiš da nam se pridružiš, pokreneš M21 grupu u svom mestu ili na bilo koji drugi način doprineseš izgradnji revolucionarne partije, piši nam.