ACTA ERROR: RESETUJ SISTEM![3 min. za čitanje]

Prenosimo tekst letka koji smo danas delili na protestnom skupu koji je sazvao pokret 99% Srbije, protiv usvajanja ACTA zakona i protiv BusPlus sistema u gradskom prevozu, odnosno za besplatan javni prevoz.

Internet je veliko oruđe u borbi za slobodu. Potresao je tiraniju na Bliskom istoku i omogućio širenje talasa protesta širom sveta koji dokazuju da je drugačiji svet moguć, da je moguće staviti čoveka iznad profita.

Zato danas vidimo da svetske elite spremaju arsenal međunarodnih zakona – SOPA, PIPA i ACTA – s ciljem sprovođenja privatizovanih verzija cenzure interneta koje bi sprečile bilo kakvu komunikaciju van kontrole masovnih medijskih korporacija.

Napadi na slobodu na internetu su i deo opšteg napada na demokratska prava. Svetska vladajuća elita odgovara na jačanje masovnog otpora merama štednje osmišljenim da očuvaju hegemonsku vlast banaka opštim napadom na demokratska prava na svim nivoima. U Evropi vidimo tehnokratske vlade koje uzurpiraju parlamente u Grčkoj i Italiji, dok se moć premešta u ruke međunarodne birokratije, odnosno Trojke (Evropska komisija, Centralna evropska banka i MMF), koja služi globalnom finansijskom sistemu.

Bez ikakve podrške naroda, režimi jednog procenta ne prezaju ni od čega da prisile 99% stanovništva da plaća za krizu koju su sami izazvali. Koriste moć države i batinama teraju demonstrante sa ulica, od Okupiraj Ouklend protesta u Americi pa do pokušaja u Srbiji da se studentski protest prošle jeseni rasturi „milom ili silom”.

Kapitalistička država koja brutalno nameće visoke školarine, koja omladinu pretvara u prekarijatsku „naciju stažista” koji nikada neće imati stalan posao, koja je ostavlja da trune u masovnoj nezaposlenosti kako bi spasila banke i tajkune – upravo ta država sada napada verovatno jedinu slobodu koja nam je preostala – slobodu da komuniciramo i družimo se na internetu.

Zato se odazivamo pozivu Anonimusa na borbu! Privatizacija interneta i privatizacija komunalnog sistema transporta su dve strane istog novčića – kreditnog ropstva. Privatizacija znači predaja sve većeg i većeg dela javnog dobra da bi se otplatili dugovi tajkuna. Zauzvrat, dobijamo uništavanje industrije i masovnu nezaposlenost. Taj sistem je socijalizam za bogate i kapitalizam za nas ostale!

Samo masovna građanska neposlušnost može da odbije snage državne represije. To bi bila herojska borba za slobodu u kojoj omladina može da inspiriše narod da se bori kako protiv državne represije, tako i protiv dužničkog ropstva.

Pravo na protest mora biti poklič svih onih kojima su jednakost i sloboda na srcu. To je način na koji progresivne snage u društvu mogu proširiti prostor za demokratsku akciju i političko organizovanje sve do rušenja tajkunskog režima.

Ono je osnov za veliku borbu za narodnu demokratiju u kojoj će svi ugnjeteni i poniženi moći da ostvare svoje jednako pravo na slobodu. Internet bi olakšao demokratizaciju i planiranje privrednog sistema. Odbijanjem da platimo dug tajkuna i zaplenom njihove imovine, stvorili bismo uslove za finansiranje besplatnog interneta, kao i školstva, zdravstva i transporta.

Otvorili bismo novu eru u kojoj bi resursi društva bili iskorišćeni za ponovno pokretanje savremene privrede i pune zaposlenosti. ACTA je ERROR: RESETUJ SISTEM!

letak.pdf