Foto: Ne da(vi)mo Beograd

Budi deo promene koja dolazi – priključi se NDB kampanji![4 min. za čitanje]

Inicijativa „Ne da(vi)mo Beograd“ ove subote počela je s terenskom kampanjom u susret beogradskim izborima 4. marta. Nakon što smo, zajedno sa drugovima i drugaricama iz Socijaldemokratske unije, dali svoj doprinos finalnoj verziji predizbornog programa Inicijative, u kampanju smo se uključili i mi.

Aktivnosti Inicijative „Ne da(vi)mo Beograd“ podržavamo – i online i offline, na ulicama našeg grada – već nekoliko godina: od protesta prilikom postavljanja kamena temeljca „Beograda na vodi“, preko onih koji su usledili za fantomskim rušenjima u Hercegovačkoj ulici, do aprilskih protesta, sprečavanja deložacija i drugih borbi koje smo udruženim snagama vodili. Ohrabrivanje i povezivanje borbi odozdo vidimo kao zajednički cilj i jedini pristup kojim ćemo uspeti da se izborimo za drugačije, pravednije društvo.

Stoga ćemo podržati Inicijativu i na njenom putu ka gradskoj Skupštini. Na listi kandidata/kinja za odbornike/ce Skupštine Grada nalazi se 39 kandidata i 41 kandidatkinja, među kojima su i brojni učesnici/e studentskih borbi, iskusni borci i borkinje za radnička prava, aktivisti/kinje u kulturi i drugi koji godinama dižu svoj kritički glas i staju iza njega. Jedan od kandidata je i predsednik Socijaldemokratske unije Ivan Zlatić, koji godinama aktivno učestvuje u borbama radnika i radnica „Jugoremedije“ – zrenjaninske fabrike lekova koja je postala i ostaje simbol radničkog otpora privatizaciji i pljački. Na listi potencijalnih odbornika/ca gradske Skupštine je i naš član Ognjen Karadžić.

Ono što izdvaja Inicijativu „Ne da(vi)mo Beograd“ na ovogodišnjim gradskim izborima, uz činjenicu da svoj legitimitet zasniva na konkretnim borbama koje su tokom prethodnih nekoliko godina na ulice izvodile desetine hiljada ljudi, jeste i postojanje etičkog kodeksa na koji se obavezuju svi potencijalni odbornici/e Skupštine Grada. Čitav kodeks vođen je principom maksimalnog učešća sugrađana i sugrađanki u donošenju i kontroli sprovođenja odluka o našem gradu, uključujući mogućnost opoziva s funkcije predstavnika/ce Inicijative u gradskoj vlasti, ukoliko tu funkciju ne obavlja u skladu s načelima, vrednostima i ciljevima „Ne da(vi)mo Beograd“.

Načelo solidarnosti i udružene borbe za promenu koja dolazi odozdo vodi kako etički kodeks, tako i program Inicijative. Kroz 20 tačaka programa, naglasak se stavlja na decentralizaciju planiranja i odlučivanja o gradu, demokratizaciju kreiranja i vođenja gradske politike i podsticaj i podršku inicijativama odozdo i njihovom međusobnom uvezivanju i jačanju. Program se eksplicitno suprotstavlja profitnom interesu kao vodilji politike grada i države, polazeći od „običnog čoveka“ i njegovih potreba i na više mesta praveći poseban osvrt na sve „obične ljude“ čija je moć uticanja na odluke naročito mala. Tako je, na primer, programom Inicijative predviđeno da neiskorišćene nekretnine u vlasništvu Grada posluže za smeštaj ljudi bez krova nad glavom, da se uvede progresivna taksa za stanove i poslovne prostore koji dugo nisu u upotrebi i tako smanji cena zakupa, da se ukine dualno obrazovanje kao praksa izrabljivanja dečje radne snage koja nema radna prava, da se javna dobra i javna preduzeća zaštite od privatizacije i njenih posledica itd.

Kampanju Inicijative „Ne da(vi)mo Beograd“ vidimo ne samo kao mogućnost da se u gradskoj Skupštini nađu ljudi s aktivističkim iskustvom – neki među njima i s radikalne levice – koji svojim etičkim kodeksom garantuju da će se principijelno držati programa nastalog kroz direktan razgovor sa sugrađanima i sugrađankama, već i kao priliku da se izgradi širok i progresivan pokret odozdo koji će i po završetku kampanje, i nakon izbora, nastaviti da bude žarište borbi za bolje društvo. Ni prelazak cenzusa, pa ni osvojena gradska vlast nisu sami po sebi dovoljni – da bismo menjali društvo, moramo se boriti za promenu stalno, istrajno i dosledno, a između predstavnika/ca gradske (i drugih) vlasti i pokreta odozdo mora postojati neprekidna, uzajamna i čvrsta veza. Svi mi smo ti koji stvaraju promenu, i Inicijativa „Ne da(vi)mo Beograd“ svojim delovanjem otvara prostor za širenje i razvoj upravo takvog pristupa politici.

Ukoliko biste se uključili u kampanju, možete to učiniti na novom veb-sajtu Inicijative, napravljenom u susret izborima. Možete pisati i nama, bilo na sajtu ili na Fejsbuk stranici.

Program Inicijative možete pročitati ovde.

Žuta patka javlja da promena dolazi pod rednim brojem 12 – hajde da se zajedno izborimo za svoj grad!