Neki ovako zamišljaju „diskriminaciju i teško ponižavanje građana“, 11. decembar 2013, Filozofski fakultet u Beogradu

Dveri i država u pravnoj ofanzivi na antifa levicu[7 min. za čitanje]

Pre nešto više od mesec dana, naš aktivista Matija Medenica primio je pismo od Kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Tim putem obavešten je da, posredstvom te državne institucije, protofašistička organizacija SS Dveri pokušava da protiv njega „i organizacije Marks21 i NN lica, devojke sa slike i grupe studenata Filozofskog fakulteta“ pokrene krivični i prekršajni postupak zbog – diskriminacije i teškog ponižavanja građana. Procenili smo da ovo pitanje nije neophodno hitno rešavati, pa smo sačekali sa objavljivanjem kako ne bismo skretali pažnju sa centralne teme u proteklom periodu, borbe protiv novog anti-radničkog zakonodavstva. U nastavku ćemo obrazložiti o čemu je tačno reč, a na dnu članka možete preuzeti skenove svih dokumenata iz pisma u PDF formatu (što toplo preporučujemo, sa posebnim akcentom na sam tekst prijave!), kao i Matijin odgovor zamenici Poverenice, Kosani Beker.

Naime, 11. decembra 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu planirana je da se održi tribina pod nazivom „Štetnost genetski modifikovanih organizama u ishrani“. Organizaciju tribine potpisala je nekakva Unija studenata Filozofskog fakulteta, koja pre toga nije ni na koji način učestvovala u studentskom životu, ne nalazi se na spisku studentskih organizacija Filozofskog fakulteta, a u međuvremenu je prestala da postoji čak i na Fejsbuku. Drugim rečima, ova „unija studenata“ je očigledno samo lična avantura studenta istorije Miloša Pešića, koji se izdaje za njenog predsednika, u domenu promocije radikalne desnice među studentkinjama i studentima Filozofskog fakulteta.

Među najavljenim govornicima našli su se i Miroslav Živković, inače i potpisan kao član Dveri (koje su tada bile u predizbornoj kampanji za izbore na Voždovcu) i novinarka Biljana Đorović, sa desničarskog radija Glas naroda, koja javno promoviše Dveri, a na svom Fejsbuk profilu i zabranjeni, pa preimenovani Obraz.

Iako je upotreba GMO u ishrani tema o kojoj svakako treba diskutovati, studentkinje i studenti Filozofskog fakulteta prepoznali su problem u tome da na njihovom fakultetu govore članovi i simpatizeri (proto)fašističkih organizacija, što je podstaklo organizovanje akcije sprečavanja tribine. Sama akcija je usledila nakon što se Uprava fakulteta oglušila o pismo studentkinja i studenata u kom se apelovalo na otkazivanje tribine u planiranom sastavu.

Ovde su vam dveri zatvorene“

Dvadesetak studentkinja i studenata, noseći dva transparenta, stalo je pred najavljeni početak  tribine ispred glavnog ulaza u amfiteatar. Tu je došlo do verbalnog sukoba između učesnika/ca akcije s jedne, i govornika i nekih od posetilaca tribine sa druge strane. Jasno smo stavili do znanja da nemamo problem sa temom kao takvom, ali da nećemo dopustiti da zagovornici fašističkih ideologija govore na Filozofskom fakultetu na bilo koju temu i da im se na taj način pruža prostor za političku propagandu i generalno sticanje legitimiteta u javnosti.

Posle petnaestak minuta deo posetilaca i govornika ušao je u amfiteatar  – neki koristeći se silom, neki drugim ulazom koji je u međuvremenu otključan. Tada smo kao učesnici/e akcije stali u donji deo sale, ispred katedre, i uzvikivanjem antifašističkih parola nastavili da ometamo njihov plan. Posle dosta preganjanja, Živković i Đorović su odlučili da napuste amfiteatar i sam fakultet, nakon čega smo dozvolili da se tribina održi, a većina učesnika/ca akcije ostala je na samoj diskusiji.

Mi smo i kao organizacija podržali ovu akciju, najavivši je unapred na našoj Fejsbuk stranici i izveštavajući uživo sa lica mesta, budući da smatramo da je potrebno podržati ovakav vid aktivnosti kako bi se uskratio prostor za delovanje i širenje grupama koje zastupaju najnazadnije kapitalističke ideologije. Generacije studentkinja i studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održavaju solidaran, levičarski i antifašistički duh tako da je ovo jedna od obrazovnih institucija na kojima ove organizacije u skorijoj prošlosti nisu imale prostor za javno delovanje. Tako treba i da ostane.

Dva lica liberalizma

Tako postavljeno, kao učesnice i učesnici ove akcije jesmo izvršili čin diskriminacije po osnovu političkog opredeljenja. Iako član 25, stav 2 Zakona o zabrani diskriminacije nalaže da diskriminacija zagovaranja „fašističkih, nacističkih i rasističkih aktivnosti“ ne potpada pod prekršajnu odgovornost koju kršenje ovog zakona za sobom povlači, ostaje pitanje definisanja toga šta sve tačno potpada pod navedene aktivnosti, te kako se ophoditi u slučajevima kada se pripadnici takvih organizacija ili njihovi simpatizeri oglašavaju po nekim drugim političkim pitanjima. Drugim rečima, ovaj zakon se, kao i mnogi drugi, može tumačiti dovoljno proizvoljno, u skladu sa političkim preferencijama lica koje je za tumačenje u datom slučaju nadležno.

To, doduše, može značiti i da će Kancelarija – inače jedna od retkih preostalih državnih uporišta liberalne struje, odnosno onih za koje se svakako ne može reći da su naklonjeni organizacijama poput Dveri – odbaciti ovu optužbu kao zakonski neosnovanu. To bi Dverima, koje se godinama svojski trude da se predstave kao u domenu liberalne demokratije legitimna politička opcija, potencijalno dalo povod da kukaju kako država štiti komuniste a proganja patriote i tako nastave kampanju lažnog predstavljanja sebe kao suštinske alternative neoliberalnom kolapsu u kom živimo. Iako, naravno, ne možemo unapred znati na koji će se način ovaj proces dalje odvijati, jasno je da se nalazimo u ringu u kom vlada borba za političko tumačenje ideja i postupaka – borba koju dvolični liberalizam nikada nije bio u stanju da iznese.

Utoliko je jasnije i da se ovim činom na određeni način sukobljavamo sa problemom liberalnih antidiskriminatornih zakona, u kojima na papiru svako ima pravo na svoj stav, u podjednakoj meri i najprogresivniji i najreakcionarniji pojedinci u društvu, iako ovi drugi teže ka društvu gde se umesto rušenja nejednakosti i borbe protiv eksploatacije upravo prave sve veće razlike među ljudima i otvoreno se poziva na linč različitih grupacija.

Godinama unazad sve je snažniji udar na na svaki vid samoorganizovanja, a vladajuće strukture se trude da uguše svaku politiku koja je u suprotnosti sa njihovom. Tako se štrajkovi za prava radnica i radnika širom Srbije nasilno prekidaju slanjem privatnog obezbeđenja i policije, gde je štrajk u „Agroživu“ samo jedan od najskorijih primera ovakve represije. Ovo je oprobana metoda sa kojom su se susretale i same studentkinje i studenti tokom blokada fakulteta 2011. godine.

U svetlu toga treba posmatrati i navodno anonimnu prijavu protiv još jednog našeg aktiviste, Pavla Ilića, na osnovu toga što je u periodu od dva dana krajem juna neprijavljeno ugostio aktivistu iz Grčke, govornika na tribini „Crveni karton za mere štednje“. Dvodnevni boravak Panosa Petrua u Beogradu policija je ne samo opisala kao „pretnju ustavnom poretku“, već se i umesto zvaničnog poziva na razgovor koristi metodama maltretiranja i zastrašivanja tako što upućuje telefonske pozive na razgovor pod pretnjom podizanja prekršajne prijave. Ovaj slučaj i dalje je u toku budući da policija, i pored toga što ga je na razgovoru u MUP-u obavestila da će svakako dobiti prekršajnu prijavu, nastavlja da maltretira Pavla i njegove ukućane telefonskim pozivima kojima ga, mimo procedure, zove na nove razgovore. Pitamo se da li sa istom ažurnošću pokušavaju da stupe u kontakt i sa Markom Kneževićem, istaknutim članom partije ministra rada, koji je 12. jula na sindikalnom protestu protiv izmena Zakona o radu, naočigled desetina pripadnika MUP-a, fizički nasrnuo na Matiju i ukrao mu kameru – posebno imajući u vidu da je u pitanju zakonska povreda koja potpada pod krivičnu, a ne tek prekršajnu odgovornost. Do danas nemamo novih informacija o slučaju.

Dveri su podnošenjem prijave povodom akcije održane na fakultetu pozvale državu na represiju, kako bi makar zastrašili i potencijalno sprečili slične aktivnosti u budućnosti. Takav poziv na državnu represiju čini štetu svim snagama koje se bore za drugačije društvo, jer ultimativno poziva državu da spreči svaki vid otpora – od antifašističkih aktivnosti, preko borbe za žensko i LGBTQ oslobođenje, blokada fakulteta, pa sve do štrajkova i okupacija radnih mesta. Tome se moramo suprotstaviti.

Osim toga što smo iz grupe „NN lica“ izdvojeni poimence samo jedan naš aktivista i mi kao organizacija, smatramo da obe ove prijave ne treba tretirati kao problem jedne (ili više) osoba ili organizacija, već kao polje političke borbe svih progresivnih snaga, pogotovo imajući u vidu interesovanje određenih delova državnog aparata za aktivnosti levice. U iščekivanju nastavka procesa pozivamo sve da budu u pripravnosti, kako bismo svi zajedno blagovremeno diskutovali i reagovali na takav način da ojačamo levicu u daljoj borbi.

Drugarski pozdrav,

Marks21

Dveri_dokumentacija.pdf