Javno pismo: obustaviti strane intervencije u BiH[2 min. za čitanje]

Prenosimo javno pismo 30 intelektualaca/ki, objavljeno juče u britanskom listu The Guardian

Izuzetno smo zabrinuti zbog reakcije međunarodne zajednice na narodne proteste koji su, nakon gotovo dve decenije rđave vladavine, izbili u Bosni i Hercegovini. Zapadni mediji i političari tvrde da sada nije trenutak za povlačenje iz BiH.

Naprotiv, vreme je da stranu vladavinu u BiH jasno prepoznamo kao neuspelu. Dejtonski sporazum iz 1995. godine uspostavio je nedemokratski „protektorat”, predavši visokom predstavniku zapadnih sila neo-kolonijalni autoritet nad političkim sistemom koji je institucionalizovao etničke podele, dok su neoliberalne ekonomske mere osiromašile obične Bosance/ke, ma kom etnicitetu pripadali/e.

Imaju li zapadne sile bilo kakav odgovor na ovu krizu?

Visokom predstavniku, Valentinu Incku, palo je na pamet samo da zapreti vojnom intervencijom. Periodične pretnje od strane SAD i EU da će revidirati Dejtonski sporazum i recentralizovati BiH samo su pogoršale stvar – Srbi i Hrvati okrenuli su se Srbiji i Hrvatskoj za pomoć, budeći tako duhove secesije. Ni Brisel ni Vašington, pritom, ne razmatraju mogućnost odustajanja od neoliberalnih mera koje su osiromašile toliki broj ljudi.

Zbog toga je vreme da se ukine Kancelarija visokog predstavnika, kao i da se prekine sa stranim mešanjem u poslove BiH.

Narodni protesti jasno pokazuju da široki sloj ljudi ne pristaje na etničke podele i neoliberalne mere nametnute odozgo. Oslobođeni spoljnih ekonomskih, političkih i vojnih pritisaka, uvereni smo da će narodi Bosne i Hercegovine zajedničkim snagama uspostaviti društvo bazirano na socijalnoj pravdi i nacionalnoj jednakosti.

Samir Amin, ekonomista, Senegal
Cédric Durand, ekonomista, Univerzitet Paris 13, Francuska
Emin Eminagić, aktivista, Bosna i Hercegovina
Lindsey German, Stop the War Coalition (p/c), UK
Grigoris Gerotziafas, vanredni profesor hematologije-hemostaze na Univerzitetu Pjer i Marija Kiri (Paris VI) i član Antarsije, Francuska/Grčka
Anna Grodzka, poslanica u Parlamentu Poljske
Costas Isihosm član političkog sekretarijata i predsedavajući odeljenjem za spoljnu politiku u Sirizi
Mariya Ivancheva, nezavisna istraživačica i članica uredništva LeftEast, Bugarska
Stathis Kouvelakis, predavač Političke teorije, King’s College, London i član Centralnog komiteta Sirize, UK/Grčka
Zbigniew Marcin Kowalewski, istraživač i urednik, Poljska
Aleksandra Lakić, istraživačica, Bosna i Hercegovina
Ken Loach, režiser, UK
James Meadway, ekonomista, UK
Matija Medenica, urednik Solidarnosti, Srbija
China Mieville, pisac, UK
Tijana Morača, nezavisna istraživačica, Srbija
Goran Musić, istoričar, Austrija
Jelena Petrović, Red Min(e)d, Slovenija
Dragan Plavšić, advokat i autor, UK
Florin Poenaru, antropolog, Rumunija
Srećko Pulig, urednik Aktiva, Hrvatska
Marija Ratković, Kultura sećanja, Srbija
James Robertson, postdiplomac, istorija, Univerzitet Njujork, SAD
Catherine Samary, ekonomistkinja, Francuska
Richard Seymour, autor i kolumnista, UK
GM Tamás, filozof, Mađarska
Mary Taylor, CUNY graduate Center, SAD
Vladimir Unkovski-Korica, istoričar, UK
Ana Vilenica, urednica, portal uz)bu))na))), Srbija
Andreja Živković, autor, UK