Baba Aje: Nezavisno organizovanje daje samopouzdanje studentkinjama[2 min. za čitanje]

Nigerijski revolucionar Baba Aje ekskluzivno za Solidarnost o pokretanju kampanje Radničkog socijalističkog saveza (SWL) za popularizaciju socijalističkih ideja među studentkinjama. Aje je predsednik SWL-a i šef Instituta za obrazovanje i istraživanje pri Sindikatu zaposlenih u zdravstvu. Razgovor vodio Andreja Živković

Patrijarhalna priroda društva znači da je obično veoma malo žena angažovano na radikalnoj levici. Ove dve činjenice se i međusobno učvršćuju: to što je mali broj žena angažovan čini ih nesigurnijima. Prva osoba koja se našla na čelu našeg nacionalnog sekretarijata bila je žena; trećinu našeg vođstva čine žene. To, međutim, nije dovoljno. Moramo privući više žena u borbu i napraviti od njih revolucionarne kadrove.

Dve trećine našeg članstva, koje broji 1000 ljudi, trenutno studira. Kako bismo izgradili ženske kadrove odlučili smo da pokrenemo kampanju – Akciju za prava studentkinja (FESRA) – koja bi razvila teorijske i organizacione sposobnosti naših članica i studentskih aktivistkinja.

Ideja za kampanju potekla je od naših drugarica. Odlučili smo da organizujemo radionice za članice partije i bilten koji bi izdavale sve žene aktivne u FESRA-i. Želimo da inspirišemo žene da postanu politički aktivne i samouverene, da predvode borbe – ne samo borbe za prava žena, već i za oslobođenje čitavog čovečanstva od kapitalističkog ugnjetavanja. U patrijarhalnom društvu žene moraju da postanu mnogo samouverenije da bi se uključile u politiku. Mi hoćemo da izgradimo poverenje. Aktivistkinje koje su već učestvovale u društvenim pokretima igraju ključnu ulogu u izgradnji tog poverenja, jer utiču na mlade žene i studentkinje da se bore za svoja prava i jednakost. U većini naših lokalnih ogranaka, na primer, iskusne drugarice zadužene su za razvoj FESRA-e i prenošenje svojih revolucionarnih iskustava novim regrutkinjama.

Mi ne verujemo da je moguće izboriti se za socijalističko društvo bez jednakog učešća i žena i muškaraca u toj borbi. NVO sektor, koji ima nekog uticaja na sindikate, pitanje jednakosti redukuje na inicijative za donošenje zakonskih mera (rodni mejnstriming). Zato nam je potrebna FESRA. Njen krajnji cilj je stavljanje ženske emancipacije u središte samoemancipacije radničke klase.