Odlučan otpor Mubarakovim plaćenim batinašima[2 min. za čitanje]

Danas je došlo do odlučnih pokušaja slamanja Egipatske revolucije. Mubarakovi simpatizeri neprestano su brutalno napadali središte revolucije. Napadi su bili dirigovani s vrha.

Ranjeno je preko 600 antirežimskih demonstranata na Trgu oslobođenja.

Pored onih koji su bili potplaćeni da tokom dana dođu na kontra-protest, bilo je očigledno da se policija i članovi vladajuće NDP partije nalaze u centru napada na demonstrante.

Naoružani plaćenici satima su kidisali i gađali okupljeni narod. Vojska je samo posmatrala. Običan narod im se suprotstavio i branio se.

Neprestano su pristizali izveštaji o ljudima koji dolaze na trg da bi se pridružili napadnutima.

Jedan svedok nam je rekao: „Ljudi su nosili ćilime pune kamenja u prve redove. Demonstranti su se prekrivali kartonima i kaputima, ne bi li zaštitili glave. Na Kairskom tornju ugasila su se svetla. Bilo je pucnjave koja je ispunila vazduh prašinom i dimom. Bilo je i suzavca.

Ipak, ljudi su konstantno radili u timovima kako bi prvim borbenim redovima donosili kamenje i municiju.

U sumrak su se obe strane i dalje borile, dok vojska nije činila ništa. Tenkovi i vojna vozila preplavila su ulice. Ljudi su dodavali korpe pune kamenja demonstrantima na tenkovima, koji su gađali Mubarakove pristalice.

Stotine ljudi je ranjeno. Mnogi su – sa umotanim glavama i udovima – ostali na poprištu borbe.

Dok su hiljade ljudi marširale ka borbenim redovima vladalo je osećanje besa i prkosi.

Nekoliko puta uzastop podizane su metalne barikade kako bi se trg i narod zaštitili. Mubarakovi plaćenici odbijeni su uz neverovatnu hrabrost.”

Drugi demonstrant sa trga nam je rekao: „Odbili smo Mubarakove pristalice nekoliko puta. Narod je nosio hranu i vodu onima u prvim redovima.”

Pro-režimske pristalice ponovo su izgurane sa trga, ali pretnja od Mubarakovih daljih pokušaja eskalacije nasilja i dalje je tu.