Prošlogodišnji protesti nezavisnog Sindikata poreskih službenika, sa zahtevom za povećanjem minimalne nadnice

Pokretanje Egipatskog saveza nezavisnih sindikata[3 min. za čitanje]

Jedan od važnih rezultata dosadašnjeg toka Egipatske revolucije je uspostavljanje nezavisne sindikalne federacije. Prenosimo sadržaj saopštenja „Konstitutivnog tela”. Egipat prolazi kroz istorijske trenutke… Njegov narod se hrabro bori za odbranu prava na život dostojan čoveka…pravo na ponos, slobodu i socijalnu pravdu…na pristojne uslove i pravednu platu…na demokratsko društvo za sve, koje svakom svom građaninu nudi udeo u bogatstvu i BDP…društvo koje ne dopušta malom broju ljudi da kupuje privatne avione, dok ostatak društva ne može sebi da priušti ni javni prevoz…društvo koje odbija da vrhu piramide isplaćuje plate hiljadu puta veće od minimalne nadnice.

Društvo koje svom narodu dozvoljava da slobodno diše…da slobodno govori, komunicira i izražava se…društvo koje svim narodima, slojevima i klasama dozvoljava da brane svoje interese i slobodno pregovaraju…društvo koje ne tlači svoj narod i ne sprečava njegovo ambiciozno i prirodno stremljenje ka razvijanju sposobnosti radništva i poboljšanju njihovih životnih uslova.

Radništvo i narod su se decenijama, a posebno u poslednje četiri godine, borili i učestvovali u nečuvenim uzastopnim protestnim akcijama da bi odbranili svoja zakonska prava. Uprkos nedostatku nezavisne sindikalne organizacije, koja je decenijama uništavana deo po deo, radnici su uspeli u svojoj nameri. Uspeli su da privuku velike segmente društva i da pridobiju šire simpatije u egipatskom društvu, među radničkim i sindikalnim pokretima.

Radnici su branili svoje pravo na rad, da bi se suprotstavili bauku nezaposlenosti – koji proždire omladinu – i zahtevali uspostavljanje nove i poštene minimalne nadnice, koja će garantovati pristojan život za sve radnike. Borili su se hrabro da bi odbranili svoja demokratska prava na organizovanje i osnivanje nezavisnih sindikalnih organizacija.

Radničke borbe su prokrčile put za današnju opštenarodnu revoluciju. Zato radnici i zaposleni u Egiptu u potpunosti odbijaju ideju da ih „vladin” Generalni savez predstavlja i da govori u njihovo ime, jer im često uskraćuje njihova prava i zahteve i zato što je čak izdala čuveno saopštenje od 27. januara, u kom tvrdi da se protivi svim protestnim aktivnostima tokom ovog perioda.

Zato, nezavisni sindikati i komiteti [RETA, Sindikat penzionisanih radnika, Sindikat zdravstva, Nezavisni sindikat prosvetara] zajedno sa nezavisnim radničkim industrijskim grupama, objavljuju stvaranje Egipatskog saveza nezavisnih sindikata i njegovog konstitutivnog tela u nedelju, 30. januara 2011. i ističu sledeće:

1. Pravo na rad građana Egipata – i obavezivanje vlade na „kompenzaciju nezaposlenima”.

2. Uspostavljanje minimalne nadnice u iznosu od najmanje 1,200 egipatskih funti, sa godišnjim rastom vezanim za inflaciju; garantovanje radničkog prava na bonuse i beneficije u skladu sa cenom rada, a posebno kompenzacije za rad onih koji su suočeni sa potencijalnim povredama na radu. Štaviše, maksimalna nadnica ne sme biti veća od minimalne za više od deset puta.

3. Pravo za sve građane Egipta na stvarnu socijalnu osiguranost, uključujući pravo na zdravstvo, smeštaj, prosvetu koja „omogućava besplatno obrazovanje i razvijanje silabusa koji će biti dorastao nauci i razvoju tehnologije”, pravo na pristojnu penziju i beneficije za sve penzionisane radnike.

4.Pravo radnika i zaposlenih da se organizuju i donose sopstvene zakone; uklanjanje svih zakonskih prepreka koje se tiču ovog prava.

5.Oslobađanje svih uhapšenih nakon 25. januara.

Konstitutivno telo Egipatskog saveza nezavisnih sindikata poziva sve radnike Egipta na stvaranje civilnih komiteta za odbranu radnih mesta, radnika i građana u ovim kritičnim vremenima, i na organizovanje protestnih aktivnosti i štrajkova na radnim mestima, izuzev u slučaju vitalnih sektora, u cilju ispunjenja zahteva egipatskog naroda.

Egipatski savez nezavisnih sindikata
„Konstitutivno telo”, 30.01.2011.