Predstavljamo vam Narodno jedinstvo[3 min. za čitanje]

Sirizino levo krilo otcepilo se od partije, postavši treći po veličini poslanički klub u grčkom parlamentu. Prenosimo jučerašnji članak Statisa Kuvelakisa u kom iznosi glavne crte ove nove političke formacije koja između ostalih okuplja i našu sestrinsku organizaciju, Internacionalističku radničku levicu (DEA).

Rano jutros, dvadeset pet Sirizinih poslanika/ca napustilo je partijsku poslaničku grupu kako bi stvorili novu, pod nazivom Narodno jedinstvo. Većina ovih poslanika/ca bili su povezani sa Levom platformom, ali su im se pridružili i neki drugi, poput Vangelisa Dijamantopulosa i Rahel Makri, bliske saradnice Zoi Konstantopulu.

Ovo je izuzteno značajan događaj za grčku političku scenu, ali i za radikalnu levicu, kako u Grčkoj, tako i na internacionalnom planu.

Tri su stvari koje je potrebno naglasiti.

Prva je da je Narodno jedinstvo naziv novog političkog fronta, koji će regrupisati trinaest organizacija radikalne levice – onih koje su potpisale dokument od 13. avgusta, koji je pozivao na formiranje OXI fronta. Ovaj front je stoga prvi opipljiv rezultat rekompozicije na grčkoj radikalnoj levici – rekompozicije koja je izvukla lekcije iz iskustava od proteklih pet godina i, naravno, iz iskustva Sirizine vladavine i rezultirajuće katastrofe.

Cilj ovog fronta je, međutim, mnogo veći od toga. Hoćemo da omogućimo politički izraz onim društvenim snagama koje sebe ne vide nužno kao deo levice, ali koje žele da se bore protiv štednje, memoranduma i „nove vladavine Trojke“ koju smo dobili sa novim memorandumom.

Druga poenta je ta da je cilj ovog fronta uspostavljanje političke artikulacije glasa „ne“, onako kako se čuo na januarskim izborima i na referendumu od 5. jula.

Glavne programske osnove su: raskid sa štednjom i memorandumima, odbacivanje svih privatizacija, nacionalizacija pod društvenom kontrolom strateških sektora ekonomije (počev od bankarskog sistema), otpisivanje najvećeg dela grčkog duga (počevši sa momentalnim prekidom njegove otplate) i, na širem planu, paket radikalnih mera koje će odnos snaga pomeriti u korist radništva i širih narodnih slojeva i otvoriti put za ubrzan razvoj zemlje, njene privrede i njenih institucija.

Kako je skorašnji debakl jasno pokazao, ovi cijevi se ne mogu postići bez napuštanja evrozone i bez ukidanja celokupnog paketa mera koje je institucionalizovala Evropska unija. Front će se takođe zalagati za jedinstvenu internacionalističku borbu oko zajedničkih ciljeva na evropskom i međunarodnom planu i podržaće istupanje iz NATO-a, raskidanje postojećih ugovora između Grčke i Izraela i oštro će se protiviti imperijalističkim ratovima i intervencijama. Ovaj tranzicioni program proističe iz perspektive socijalizma u dvadeset prvom veku.

Treća poenta je ta da je novi poslanički klub sada treći po veličini u grčkom parlamentu, ispred neonacističke Zlatne zore. To znači da će u narednih nekoliko dana lider kluba, Panajotis Lafazanis, dobiti mandat da u roku od tri dana oformi vladu, kako nalaže grčki ustav.

Od ostavke Ciprasove vlade, taj mandat je u rukama druge najveće partije u skupštini, Nove demokratije, glavne desničarske opozicione partije. Narodno jedinstvo će  to vreme iskoristiti za pokretanje široke rasprave i mobilizacije društvenih snaga koje hoće da se bore protiv štednje i memoranduma, kako ranijih, tako i ovog novog.

Program partije, kao i spisak vodećih ličnosti grčke levice koje nas podržavaju, a koji očekujemo da će biti poprilično impresivan, objavićemo početkom sledeće nedelje.

Prevedeno sa Jacobina