Saopštenje povodom izlaska iz Levog samita Srbije[5 min. za čitanje]

Drugarice i drugovi,

Obaveštavamo vas da smo odlučili da istupimo iz Levog samita Srbije (LSS).

Zaključili smo da je usled sve očiglednije stagnacije u proteklih godinu dana LSS izgubio politički potencijal za okupljanje širih snaga i formiranje socijalističke alternative. Organizacija se učaurila i pretvorila u puko poprište sukoba između dve vizije prevazilaženja ove krize i daljeg razvoja koalicije.

Prema prvoj viziji, bez konsolidovanja programske i kadrovske osnove jedinstvene organizacije ne treba se upuštati u bilo kakvu ozbiljniju javnu delatnost. Negirala se potreba za funkcionalnim sajtom i aktivnim pristupom društvenim mrežama, a u pogledu javnih istupa insistiralo se na minimalističkim intervencijama, mahom simboličkog karaktera.

Prema drugoj viziji, LSS je trebalo razvijati kao mesto za diskusiju i akciono jedinstvo organizacija okupljenih oko zajedničkih principa i načina rada, s tendencijom uvlačenja širih snaga i saradnje sa drugim političkim i društvenim snagama po pitanjima od gorućeg značaja za razvoj radničkog pokreta. Da bi se podigli borbenost i svest radničke klase i stvorila politička koalicija sposobna da tu borbu artikuliše, ova vizija u prvi plan je stavljala važnost jasnih političkih intervencija u javnom prostoru.

Mi smo zagovarali drugu viziju, jer smo smatrali da je LSS izgubio previše vremena, resursa i podrške tokom trogodišnjih priprema koje nisu donele željene rezultate. Postalo je očigledno da se ova situacija neće prevazići, posebno zbog toga što traje gotovo od osnivanja LSS-a.

Pad organizacije osetan je i na osnovu broja organizacija učesnica. Saopštenje LSS-a povodom izmena Zakona o radu, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju, od 15. jula 2014, potpisale su 24 organizacije članice. Saopštenje povodom Osmog marta 2016. potpisalo je 16 organizacija.

Na poslednjem sastanku LSS-a, održanom 1–2. oktobra 2016. godine u Nišu, učestvovalo je tek devet organizacija članica, što je realniji odraz snaga koje učestvuju u radu koalicije. Poređenja radi, u martu 2015. učestvovalo je 17 organizacija. Na tom sastanku otpočeli smo diskusiju o potrebi da LSS iz koalicije preraste u pokret koji bi u svojim redovima, pored kolektiva, okupljao i brojne pojedinke i pojedince koji su u proteklom periodu iskazali želju da nam pristupe – i bili nagoveštaj potencijalnog omasovljenja koalicije i stvaranja nove dinamike rada na lokalu.

Tokom proleća 2015. godine izradili smo i dostavili predlog izmena Načina rada LSS-a koji bi to i omogućio – i pozivali druge organizacije da ponude sopstvena rešenja. Osim komentara i amandmana kolektiva S.T.R.I.K.E. i aktivne podrške Zrenjaninskog socijalnog foruma i Udruženja za radna prava žena „Roza“, kolektiva nastalih iz borbe radnica i radnika „Jugoremedije“, naš predlog je godinu i po dana u praksi bio ignorisan ili napadan od strane levih NVO, prevashodno okupljenih u Beogradu – gradu sa najvećim brojem pojedinačnih kontakata.

Konačno, Kontekst kolektiv je pred poslednji sastanak izneo sopstveni, alternativni predlog strategije LSS-a, koji pristaje uz već pomenutu viziju skrajnute javne delatnosti. Njihov predlog podrazumevao je raspuštanje koalicije i pokretanje novog celogodišnjeg ciklusa „pripremnih aktivnosti“, koji bi se po malo čemu razlikovao od dosadašnje prakse LSS-a – osim što bi se prekinula veza organizacija članica i LSS-a u prilog jedinstvene organizacije sastavljene isključivo od pojedinki i pojedinaca.

Ovogodišnji oktobarski Radni sastanak unapred je određen za konačno izglasavanje nekog od modela uključivanja pojedinki i pojedinaca u LSS. Nakon godinu i po dana statusa kvo i opsežne rasprave na sastanku – i uprkos ponovnim nastojanjima da se konačna odluka odloži – insistirali smo na tome da se naš predlog stavi na glasanje. Dobio je tri glasa, naspram šest glasova protiv. Kontekst kolektiv svoj predlog nije stavio na glasanje.

Udeo radničkih i akcionarskih kolektiva, koji su u početku činili okosnicu LSS-a, sve je manji. Postalo je jasno da do transformacije LSS-a u borbenu levičarsku organizaciju neće doći. NVO sopstvenu liniju i kadar izgrađuju putem projekata kojima finansiraju svoje portale, zatvorene političke škole i konferencije. Njihova zamisao da će se taj rad jednog dana preliti u LSS doveo bi ne do nastanka partije, već NVO komiteta koji partiju stvara prema svom liku i potom čeka izborni blagoslov. Mi principijelno odbacujemo ovakav postpolitički model partije – partija za nas predstavlja organizaciju njenih ravnopravnih članica i članova, koja se gradi učešćem u raznim vidovima društvenih borbi, koja uči i razvija se pre svega na osnovu sopstvene prakse.

Više puta smo iznosili da su ove NVO proteklih godina doprinele vidljivosti levice u Srbiji i regionu. Tvrdili smo, međutim, i da, upravo zbog ograničenja svake političke inicijative koja živi prvenstveno od donatora, postoje sve veće šanse da se LSS pretvori u organizaciju koja bi reprodukovala mnoge greške već postojećih organizacija iz drugih zemalja. Nažalost, upravo je to strana na koju je LSS prevagnuo.

Stoga smo, nakon trogodišnjeg unutrašnjeg i spoljašnjeg rada na izgradnji i unapređenju LSS-a, jednoglasno odlučili da istupimo iz njegovih redova. Kao i do sada, bićemo spremni na saradnju sa svim organizacijama i inicijativama koje radničke interese i javno dobro stavljaju na prvo mesto. Učestvovaćemo u svim sindikalnim, studentskim i drugim borbama kojima možemo doprineti. Izlazićemo na ulice protiv Beograda na vodi. Razgovaraćemo i sa svim inicijativama koje žele da iskoriste predsedničke i druge izbore kao priliku da se izgradi politička opcija okrenuta radničkoj klasi. I pored toga što zatvaramo ovo poglavlje u našem dosadašnjem radu, ostaćemo otvoreni za saradnju i akciono jedinstvo sa LSS-om i njenim organizacijama – članicama.

Kao i do sada, nastavljamo da gradimo nezavisnu revolucionarnu organizaciju. Širom sveta levica je u usponu, a njena konsolidacija u kontekstu krize kapitalizma, imperijalističkih ofanziva, polarizacije političke scene i jačanja ekstremne desnice, sve je važnija. Bez širokih i borbenih saveza nećemo uspeti da izgradimo revolucionarnu partiju; bez revolucionarne partije nećemo moći da srušimo sistem koji stavlja profit iznad čoveka.

Pridružite nam se. Solidarnost je naša snaga.

Drugarski pozdrav,

Marks21