Sindikati, podržite vijetnamske radnike! Solidarno sa štrajkom u Zrenjaninu![2 min. za čitanje]

Štrajk organizovan od strane pet stotina radnika iz Vijetnama koji su angažovani na izgradnji kineske fabrike guma Linglong u Zrenjaninu zaslužuje podršku i pruža podstrek čitavoj radničkoj klasi Srbije.

Već mesecima unazad stižu vesti o lošem položaju zaposlenih na izgradnji Linglonga. Nijedna radnica ni radnik u Srbiji danas ne mogu a da ne saosećaju sa njihovom patnjom.

Poslodavci ih drže u nehumanim uslovima za život. Od toga da im je hladno i da nemaju dovoljno da jedu, preko izostanka osnovnih higijenskih uslova i sredstava zaštite na radu, do toga da im se oduzimaju dnevnice i pasoši, situacija u kojoj se nalaze je sramna.

Udruženja A11 i Astra podnela su institucijama prijavu protiv potencijalne trgovine ljudima.

Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ još krajem oktobra su zatražili da inspektori rada obave kontrolu i utvrde u kakvim uslovima rade i žive radnici kineske kompanije. Ministarstvo je juče odgovorilo da je u pitanju jedno od „najkontrolisanijih“ gradilišta u srednjem Banatu. Ako je za inspektore rada Linglong primer hvale vrednih radnih uslova, na šta tek liče ostala gradilišta u Srbiji?

Zrenjaninski socijalni forum pokrenuo je akciju prikupljanja pomoći za vijetnamske radnike, u vidu odeće i hrane, uz dobar odziv.

To je dokaz da postoji osećaj solidarnosti sa stranim radnicima u Srbiji, što je nešto što vlasti uporno pokušavaju da podriju, omalovažavanjem patnji tih ljudi, a zarad odbrane neupitnih stranih investicija.

Radnička klasa Srbije ima neposredan interes da digne glas protiv lošeg tretmana stranih radnica i radnika u Srbiji. To nije samo zato što se srpski radnici takođe suočavaju sa nehumanim uslovima kada odu na rad u inostranstvu, kao što je, na primer, bio slučaj u Slovačkoj.

To je zato što će vlast koja je danas spremna da dozvoli stranim poslodavcima da se ponašaju ovako kako se Linglong ponaša prema vijetnamskim radnicima, sutra dozvoliti to isto prema srpskim radnicima.

Sindikalni pokret u Srbiji stoga ne treba da se zadovolji oštrim verbalnim osudama. Treba da izvrši pritisak na državu da sankcioniše poslodavce koji gaze po uslovima rada u svim fabrikama u zemlji, stranim i domaćim.

Štaviše, treba da organizovano iskaže podršku vijetnamskim štrajkačima: prikupljanjem novčane podrške i humanitarne pomoći, slanjem delegacija solidarnosti i javnim skupovima po gradovima Srbije.

Takav čin bi ojačao samopouzdanje i organizovanost radničkog pokreta u Srbiji i omogućio mu da bolje pruža pomoć svim štrajkovima koji ubuduće izbiju u zemlji.

Vijetnamski radnici pokazuju hrabrost koja nam je potrebna da bismo se i sami izborili za bolje radne i životne uslove u svojoj zemlji. Stanimo solidarno s njima!