Zajedničkom borbom protiv gaženja ženskih prava![3 min. za čitanje]

Iza «izložbe» Za zabranu abortusa, koja je 7. septembra 2014. održana na Trgu Republike, stoji istoimena Inicijativa pokreta SNP 1389, a organizatori i simpatizeri prisutni tokom ove akcije na Trgu Republike mogli su se izbrojati na prste jedne ruke. Navodna izložba – u suštini pozivanje države da izvrši represiju nad ženama – sastojala se iz svega nekoliko postera sa predstavama mrtvorođenih fetusa, ultrazvučnih snimaka embriona u materici, reprodukcija ikona kao i plakata sa tekstom na ruskom jeziku bez bilo kakvog prevoda na srpskohrvatski. „Eksponati“ koji su odašiljali poruke poput onih da „kontraceptivne pilule ubijaju bebe“ pokazuju da je ovde reč o svesnoj manipulaciji neznanjem sa ciljem ograničenja reproduktivnih prava žena. Izložba istog sadržaja premijeru je imala sedmog avgusta ove godine, a Inicijativa za zabranu abortusa nastoji da svaki sedmi dan u mesecu proglasi danom borbe protiv abortusa, uz propratnu izložbu i prikupljanje potpisa. U ovom svetlu, feministički fleš mob kome smo se pridružili dobija još veću važnost. Feminističke aktivistkinje i aktivisti su se u 16h okupili na Trgu Republike i prošetali sa transparentima, čije su poruke bile: „Država i crkva dalje od mog tela“, „Uskraćivanje abortusa ugrožava mentalno zdravlje žena“, „Za besplatan i siguran abortus“.

Članice i članovi M21, želeći da ukažu na političku pozadinu ovog anticivilizacijskog skupa i uticaj krize na represiju nad ženama, prošetali su sa porukama „Kapitalizam mrzi žene! Žene mrze kapitalizam!“, „Ako sam žena, ne znači da moram želeti da budem majka!“, „U kući, na poslu, žena nije neradna, ali je potplaćena i potlačena.”. Zahvaljući brzoj reakciji i kreativnoj intervenciji, kao i praktično desetostruko većem broju ljudi na strani fleš moba, retrogradni performans SNP 1389 ostao je u senci feminističkog odgovora.

Na kraju moramo iskoristiti i događaj sa kraja performansa kako bismo nedvosmisleno ilustrovali činjenicu da se na patrijarhalne incidente odgovara još primitivnijom demonstracijom patrijarhata. Naime, policajci koji su obezbeđivali „izložbu“ su legitimisali i pretili prekršajnim prijavama isključivo muškarcima koji su prisustvovali fleš mobu, iako je on bio on organizovan kroz kolektivnu akciju žena, koje su činile preko 80% prisutnih. Savremeni patrijarhalni diskurs i ideologija do te mere ne prepoznaju ženu kao politički aktivnu akterku da je policiji, koja predstavlja njihovog glavnog psa čuvara i represivni organ, na kraj pameti da bi žene mogle da predvode pokret koja se bori protiv uskraćivanja isključivo ženskih prava!

Imajući u vidu da se Incijativa za zabranu abortusa poziva na sličan program sproveden u 46 gradova Rusije, kao i podršku koju im pruža Srpska pravoslavna crkva, jasno je da moramo učiniti sve da sprečimo makedonski scenario restrikcija u zakonu, koje višestruko komplikuju proces odobrenja željenog prekida trudnoće i time ukidaju pristupačnost ove medicinske intervencije.

Kriminalizacija abortusa nikako ne može pozitivno uticati na natalitet i na smanjenje prekida trudnoća, već dovodi u pitanje bezbednost i zdravlje žena. Ona je samo manifestacija ukidanja ženskog prava na izbor u okvirima globalnih tendencija repatrijarhalizacije, o čemu svedoče i primeri iz Makedonije i Rusije.

Legalan abortus znači bezbedan abortus, a njegovo uskraćivanje jeste čin najbrutalnije patrijarhalne represije. Kako ovo nije prvi, a zasigurno neće biti ni poslednji pokušaj takve prirode, naš zadatak jeste da odbranimo žensko pravo na izbor i da zaustavimo prodor najmračnijih i najreakcionarnijih ideologija i praksi kojima se kapitalizam u krizi sve češće okreće. Pokažimo da su one koje vlast ignoriše kao političke subjekte rešene da se suprotstave, i da će ih neshvatanje žena kao pretnje spremne na borbu skupo koštati!