60 godina NATO-a je dovoljno![2 min. za čitanje]

Mi, aktivistkinje i aktivisti mirovnih, antiratnih i socijalnih pokreta i organizacija iz Grčke (koalicija Zaustavi rat), Makedonije (Pokret za socijalnu pravdu “Lenka”, Mirovna akcija, REB) i Srbije (marks21) sastali smo se u subotu, 12.07. u Skoplju sa ciljem koordinisanja zajedničkih akcija protiv rata, intervencija svetskih sila i opasnih sukobljavanja između balkanskih vlada.

Mi, aktivistkinje i aktivisti mirovnih, antiratnih i socijalnih pokreta i organizacija iz Grčke (koalicija Zaustavi rat), Makedonije (Pokret za socijalnu pravdu “Lenka”, Mirovna akcija, REB) i Srbije (marks21) sastali smo se u subotu, 12.07. u Skoplju sa ciljem koordinisanja zajedničkih akcija protiv rata, intervencija svetskih sila i opasnih sukobljavanja između balkanskih vlada.

Složili smo se da je danas, devet godina nakon bombardovanja Srbije, u periodu tokom kog se NATO i SAD ponovo okreću ka nasem regionu, lažno se predstavljajući kao oslobodioci, koordinacija mirovnih i antiratnih pokreta od suštinske važnosti. Odlučili smo sledeće:

1. Da koordinišemo zajedničke akcije protiv rata, okupacija Iraka, Avganistana i Palestine, hladnoratovskih stremljenja ka Iranu, imperijalističkih intervencija na Balkanu i nacionalizma “naših” balkanskih vlada.

2. Da učestvujemo u međunarodnoj kampanji “60 godina NATO-a je dovoljno” (“60 years of NATO are enough”) koja poziva na seriju protestnih mobilizacija, uključujući i masovni marš i kontra-samit u Strazburu i Kehlu, na francusko-nemačkoj granici u proleće 2009. Ovo će činiti odgovor mirovnih i antiratnih pokreta zvaničnim proslavama šezdesetog rođendana svima dobro poznate organizacije.

3. Mi se protivimo nacionalističkim i ratno-huškačkim politikama naših vlada, neprijateljskim susedskim odnosima koje održavaju, njihovim politikama regionalnog kolonijalizma, sužavanju građanskih prava i prava nacionalnih manjina koje sprovode, kao i transparentnim ili skrivenim odnosima koje gaje sa imperijalističkim silama ili njihovim satelitima. Zahtevamo zatvaranje vojnih baza NATO-a i SAD-a na Balkanu.

4. U datom kontekstu, a u saradnji sa mirovnim i antiratnim pokretima iz Turske, Češke, sa Kipra itd. organizovaćemo Balkansku antiratnu konferenciju krajem novembra u Solunu.

Skoplje
12.07.2008.

English version