Branko Miladinović: Radite po mladosti, ali koristite naša iskustva[4 min. za čitanje]

Nedavno smo stupili u saradnju sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije. U pitanju je borbena, sindikalno ustrojena organizacija, koja se bori za prava penzionerki i penzionera. Pogođeni „merama štednje“, nakon zaposlenih u prosveti ustaje i „treće doba“. U susret njihovom sutrašnjem skupu – 15. april u podne, ispred Doma sindikata u Beogradu – popričali smo sa članom njihovog Predsedništva, Brankom Miladinovićem, o njihovoj organizaciji, pobedi protiv BusPlusa, levici u Grčkoj i Srbiji… Pitanja sastavila Neda Đorđević.

Za početak, recite nam nešto više o Udruženju sindikata penzionera Srbije.

–Udruženje sindikata penzionera Srbije je organizacija koja okuplja penzionere proistekle iz radnog odnosa. Osnovni cilj je zaštita prava i interesa ustanovljenih pozitivnim zakonskim propisima i njihovo unapređenje.

Kao interesna organizacija učestvujemo u aktivnostima u pripremi i donošenju sistemskih zakona koji regulišu oblast penzijskog osiguranja i upravljanje imovinom i fondovima po toj osnovi. Zastupamo članove Sindikata penzionera pred državnim i pravosudnim organima, u odbrani njihovih interesa na svim nivoima, od opštine do republike.

Kao „mlada“ organizacija (udruženje sindikata) pripremamo i druge aktivnosti usmerene na društveni i humani život članova i njihovih porodica.

Nedavno ste dobili bitku protiv BusPlusa, kada ste se izborili za to da stariji od 65 godina zadrže pravo na besplatan gradski prevoz. Na koji način ste to uspeli?

–Akcija na odbrani prava penzionera (bez obzira na pripadnost), na korišćenje povlašćenih uslova u prevozu Gradskog saobraćaja (BusPlus) je nametnuta svojevoljnošću gradskih vlasti – da bez dogovora sa korisnicima promene uslove života penzionera u Beogradu. Gradske vlasti su bahato ignorisale naše interese, potrebe i stečeno pravo.

Na njihov bezobrazluk odgovorili smo animiranjem javnosti i pretnjom radikalnijim merama.

Uspeli smo jer u svojoj nedmenosti i bahatosti nisu računali na otpor „miroljubivih“ penzionera. Naše iskustvo potvrđuje da svaka bahata vlast ima slabosti, a one su: strah od otpora i organizovane aktivnosti sa jasnim ciljevima i porukama. Uspeli smo jer su se uplašili svog neznanja, nekompetentnosti i nerazumevanja onih u čije bi ime trebalo da organizuju život, a ne da nad nama vladaju.

Šta će biti vaš fokus u narednom periodu?

–Naša naglašena vodilja je odbrana prava penzionera na mirno i dostojanstveno uživanje stečenog ličnog svojinskog prava – penzije, koja je na najbrutalniji, kriminalni način jednim delom pokradena.

Koristimo i koristićemo sva legitimna sredstva demokratske borbe da vratimo pravo čoveka koji je svojim radom na zakonit način stekao svoju imovinu i da se ona ne može od njega otuđiti bez njegovog pristanka, ili na način zasnovan na zakonu i ustavu.

Donošenjem tzv. Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, najviši zakonodavni organ, Narodna skupština je, na predlog Vlade, grubo prekršila odredbe Ustava RS koje regulišu oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i ugrozila ljudska prava i osnovne slobode jedne populacije.

Time je najviši zakonodavni organ urušio sistem vladavine prava i doveo zemlju na rub diktature.

Naša aktivnost usmerena je na odbranu naših prava pred pravosudnim institucijama RS, kako bi ukazali na pretnju koja se nadvila nad ovom zemljom. Pripremamo i elaborat za nastup pred Evropskim sudom za ljudska prava, ukazujući na to da se i pored zakonodavstva (Zakona i Ustava), narušavaju osnovna ljudska prava i osnovne slobode utvrđene Konvencijom koju je RS ratifikovala.

Pobeda Sirize otvorila je brojna pitanja i o levici u Srbiji. Da li dešavanja u Grčkoj mogu i da otvore vrata levici kako u Srbiji tako i u Evropi?

–Pobeda Sirize u Grčkoj je onaj kamen belutak koji je nedostajao na vrhu brega socijalnih nepravdi i nejednakosti osiromašenih od međunarodnih monetarnih fundamentalista. Sve nametnute mere su novi krstaški pohod na dostojanstvo života ogromne većine čovečanstva zarad dobitka i užitka malog broja nezajažljivih lešinara koji gaze osnovne vrednosti života i vraćaju svet i čovečanstvo u ropstvo najgoreg perioda inkvizicije.

Koristeći iskustva Sirize (koja je u velikom iskušenju) mladi naraštaj treba i mora da preuzme život u svoje ruke – da odbrani najvrednije civilizacijske tekovine ljudskog uma: slobodu izbora i izbor slobode… Belutak će pokrenuti odron.

Kako vidite mogućnosti za dalju saradnju sa Levim samitom Srbije?

–Levi samit Srbije je solidan izbor u pokušaju da na ovom prostoru, koji se ima čime podičiti u uspostavljanju socijalizma – pravednog i demokratski odgovornog društva – pokrene zadremalu omladinu i iz letargije uživanja povede je u uživanje osvajanja slobode da sami odlučuju i organizuju život.

Imate znanja, treba vam malo više hrabrosti, mere pravičnosti i tolerancije i iskoristićete narodno nezadovoljstvo. Nudite rešenja za svađe, a ima ih dosta – nemojte ličiti na njih. Možete vi to!

Naša vrata „askurđela“ i životnog iskustva su otvorena – pozovite  i saslušajte. Uradite po meri mladosti koristeći naše iskustvo.

Koje su naredne akcije USPS-a?

–Za početak, organizovanje sutrašnjeg velikog protestnog skupa penzionera u Beogradu – da pokažemo da nas ima.

Mi možda ne možemo da podignemo kamen i da ga bacimo. Nećemo da rušimo. Hoćemo da upozorimo i ostvarimo svoja prava.

Hvala na razumevanju i pomoći.

Ovde pročitajte pismo podrške LSS-a sutrašnjem protestu