Diskusija o fašizmu[1 min. za čitanje]

U četvrtak, 5. novembra u punoj tribinskoj sali Doma omladine Beograda održana je nova tribina diskusione grupe Solidarnost, sa temom Nasije, fašizam i kriza: Kako danas zaustaviti fašiste.

Uvodne reči dali su Dragan Ambrozić ispred Doma omladine i aktivistkinje i aktivisti Antifa u akciji, nakon čega se povela diskusija.

Osnovni stav aktivistkinja i aktivista bio je da se u borbi protiv fašizma ne smemo oslanjati na državu i njene institicije, jer će upravo one iskoristiti fašističke i ostale organizacije na ekstremnoj desnici, onda kada im bude odgovaralo.

Bilo je reči i o najskorijem napadu na antifašiste, tokom kog su petorica fašista u Vasinoj ulici u Beogradu napali aktivistkinju i aktivistu pokreta, bacili ih na zemlju i šutirali.

Razlog je bio upravo lepljenje plakata za ovu tribinu.

Diskusija je na momente vođena oštro polemički, što je samo pokazalo aktuelnost antifašističke borbe i potrebu za njenom ispravnom artikulacijom.