Geodete u štrajku![2 min. za čitanje]

Juče su dva reprezentativna sindikata, SSSS i „Nezavisnost“, pozvala radnice i radnike Republičkog geodetskog zavoda da nakon neuspeha višemesečnih pregovora stupe u štrajk.

Pregovori sa upravom i resornom ministarkom Zoranom Mihajlović trajali su do 17. decembra i vođeni su na inicijativu sindikata pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. Zahtevi zaposlenih su potpuno opravdani i tiču se očuvanja materijalnog položaja zaposlenih. Naime, onima bez fakultetske diplome preti smanjenje zarada sa 42.000 na 34.000 dinara.

Uprkos opravdanosti zahteva, uprava RGZ-a služi se već dobro poznatom taktikom da štrajk u javnosti predstavi kao političko maslo „nekih spolja“, nastojeći da obeshrabri radnice i radnike u odbrani i zahtevanju njihovih elementarnih radnih prava. Ovo je sasvim u skladu sa antiradničkom politikom koju i menadžmenti preduzeća i država vode na više polja – ali borba za radnička prava ne vodi se, kako to sugeriše direktor RGZ-a, tako što se pojedinačni radnik ili radnica učlane u neku stranku i njoj prepuste politiku. To je borba koju na svojim radnim mestima vode udružene radnice i radnici, kao glavna snaga promene u društvu.

Već prvog dana štrajka došlo je do obustave rada u preko 90 službi, a po svemu sudeći, štrajk se širi. Marks21 podržava radnice i radnike u štrajku, pogotovo imajući u vidu koordinisanu kampanju direktora RGZ-a i ministarke Mihajlović koji u žutoj štampi jadikuju nad građanima koje će ovaj štrajk navodno ugroziti. Zahtevi štrajkačkog odbora namerno se ne prenose.

Smatramo, ipak, i da je neophodno istaći zahtev da se stotine onih koji su godinama protivzakonito angažovani po osnovu ugovora van radnog odnosa kod RGZ-a, kao i oni koji rade pod ugovorima na određeno, momentalno prime u radni odnos na neodređeno vreme.

Ovo je pre svega taktičko pitanje, upravljeno na generalizaciju štrajka i jačanje pozicije zaposlenih u katastarskim službama. Pored toga, ovo je i jedan od najvažnijih zahteva imajući u vidu višegodišnju seču javnog sektora kroz neoliberalne mere „štednje“, kao i prekarizaciju rada i defakto uništavanje ugovornog radnog odnosa vraćanjem na devetnaestovekovni koncept angažovanja rada po osnovu građanskopravnih ugovora.

Pozivamo sve da prošire vest i pruže podršku štrajku. Solidarnost je naša snaga!