Internacionalna socijalistička tendencija[2 min. za čitanje]

Internacionalizam se nalazi u srži svake istinske socijalističke politike. Kapitalizam je globalni sistem i zato mu se jedino internacionalni radnički pokret može uspešno suprotstaviti. Osnivači revolucionarne socijalističke tradicije su u takvim pokretima imali vodeće uloge — Marks unutar Međunarodnog udruženja radnika, Lenjin i Trocki u Komunističkoj internacionali.
Marks21 na sličan, iako daleko skromniji, način pripada Internacionalnoj socijalističkoj tendenciji. IST je međunarodna mreža revolucionarno-socijalističkih organizacija koje vezuje zajednička politika i koje se međusobno pomažu razmenom iskustava i drugim vidovima političke podrške.
IST grupe su aktivne u preko 30 zemalja širom sveta. Na ovoj listi se ne nalaze sve partije i grupe koje pripadaju IST.