Odgovor na saopštenje solidarnosti evropskog pokreta[2 min. za čitanje]

Drage drugarice i drugovi iz SWP i NPA,

Budući da smo suočeni sa merama proklamovanim od strane grčke vlade usled sporazuma o paketu pomoći od MMF-a i EU, inicijativa koju je antikapitalistička levica u Evropi pokrenula kako bi izrazila svoju solidarnost sa grčkim radničkim pokretom više je nego dobrodošla.

Ove mere su objava rata radničkom pokretu u Grčkoj. U pitanju je najveći napad na radnička prava, kakav decenijama nismo videli. Vlada Jorgosa Papandreua, bankari, MMF i EU nameravaju da nam nametnu uslove društvenog varvarizma. Rastući bes i masovni štrajkovi i protesti su, istovremeno, znaci radničkog otpora. Pred levicom je izazov od istorijskog značaja.

ANTARSIA insistira na potrebi za eskalacijom borbi, sa generalnim i granskim štrajkovima i masovnim okupljanjima koja će odbraniti radnička prava i suprotstaviti se napadima vlade, MMF-a i EU koji za cilj imaju primoravanje radnica i radnika da plate cenu kapitalističke krize. Nastavićemo da se borimo svim snagama. No pasaran!

Kucnuo je čas za koordinisani međunarodni odgovor pokušajima kapitalista, MMF-a i EU da troškove krize prebace na radnice i radnike. Sve snage evropske antikapitalističke levice moraju se uhvatiti u koštac s ovim izazovom. Uvereni u potencijal kolektivne borbe i radničke militantnosti možemo da porazimo snage kapitala i prokrčimo put za antikapitalističku alternativu. Stoga pozdravljamo poziv snaga antikapitalističkih i levih pokreta na koordinisanu akciju pan-evropske solidarnosti protiv seče budžeta.

Sada je vreme da snage antikapitalističke levice koordinišu svoje aktivnosti i insistiraju na tome da je antikapitalistički odgovor krizi moguć. Potreban nam je set konkretnih političkih ciljeva koji će predstaviti jasan raskid sa buržoaskom politikom, koji mogu da promene odnos snaga u korist radničke klase i utru put radikalnoj društvenoj promeni, novoj socijalističkoj i komunističkoj budućnosti.

Insistiramo da jedan takav antikapitalistički program mora izražavati jasan stav protiv EU. Naše mišljenje je da je nemoguće „reformisati“ EU. Jedini put unapred su borbe radnica i radnika u svakoj zemlji za antikapitalistički izlazak iz EU i ujedinjena antikapitalistička borba za njeno raspuštanje.

Verujemo da bi takav antikapitalistički program trebalo da uključuje sledeće ciljeve:

 • Neposlušnost direktivama MMF-a i EU
 • Izlazak iz evrozone i Evropske monetarne unije
 • Borbu za antikapitalistički izlazak iz EU
 • Momentalno obustavljanje isplata stranih dugova
 • Novac radništvu, a ne bankarima
 • Nacionalizaciju banaka pod radničkom kontrolom
 • Zahtev za oporezivanjem kapitala i momentalnu seču vojnog budžeta
 • Zabranu otpuštanja
 • Sigurne i dostojne poslove za sve
 • Momentalno povećanje plata
 • Zaštitu kolektivnih ugovora
 • Legalizaciju imigranata
 • Politički azil i skloništa za izbeglice
 • Javno socijalno osiguranje, zdravstveni sistem i obrazovanje za sve

S drugarskim pozdravima,

ANTARSIA

Atina 30.4.2010.