Levica protiv kvislinškog dogovora Zaeva[2 min. za čitanje]

Prenosimo saopštenje drugarica i drugova iz makedonske partije Levica o sporazumu između Ciprasa i Zaeva o promeni imena Republike Makedonije.

Lažni levičari u Sirizi i lažne socijaldemokrate SDSM-a plešu na vojnu muziku NATO-a, koji, isto kao i pre, toleriše grčki šovinizam.

Dugogodišnje sporove ne treba rešavati brzopleto pod pritiskom nekakvih krajnjih rokova i „šansi koje se ne smeju propustiti“. Dobrosusedski odnosi ne mogu se razvijati na osnovu jednostranih ustupaka i kapitulacije pred snažnijom stranom, a sve u cilju što bržeg učlanjenja Republike Makedonije u vojni savez NATO.

Levica je za hitno i bezuslovno prekidanje pregovora o imenu i otpočinjanje međunarodnog pravnog postupka preko Generalne skupštine Ujedinjenih nacija za produženje članstva Republike Makedonije pod njenim ustavnim imenom.

Jača saradnja između makedonske i autentične grčke levice je zametak budućih civilizovanih odnosa između dva susedna naroda i počiva na uzajamnom poštovanju i međusobnom priznavanju.
U budućnosti, Levica će se odlučno uključiti u kampanju protiv promene ustavnog imena Republike svim svojim raspoloživim kapacitetima. U slučaju potpisivanja kvislinškog ugovora Zaeva i Ciprasa, isti će biti osporen i svrgnut pred Ustavnim sudom.

U slučaju budućeg referenduma na državnom nivou za samoukidanje makedonskog naroda – držeći se levičarskih i antimilitarističkih principa, pozvaćemo i aktivno ćemo raditi na bojkotu takvog referenduma, jer je to najefikasniji način za suprotstavljanje promeni ustavnog imena. Sloboda se manifestuje kada možeš da se suprotstaviš prinudi i kažeš „ne“!

Apelujemo na građane da ne potpadaju pod vladinu agitaciju i propagandu da je „sve gotovo i dogovoreno“. Ništa nije gotovo! Borba tek počinje! Uveravamo vas da im ovaj suludi projekat samoukidanja neće proći!

Prezidijum Levice
13. jun 2018.