Novi ustupak vlasti kupcu „Prosvete“[2 min. za čitanje]

Agencija za privatizaciju je zaposlenima u IP „Prosveta“ 25.03 tekuće godine predala izveštaj vanredne kontrole koju je na zahtev Samostalnog i sindikata Nezavisnost, kao i udruženja manjiskih akcionara ovog preduzeća, sproveo centar za kontrolu 02.02.2010. u vezi provere poštovanja kupoprodajnog ugovora od strane vlasnika Dejana Pantovića.

Agencija za privatizaciju je zaposlenima u IP „Prosveta“ 25.03 tekuće godine predala izveštaj vanredne kontrole koju je na zahtev Samostalnog i sindikata Nezavisnost, kao i udruženja manjiskih akcionara ovog preduzeća, sproveo centar za kontrolu 02.02.2010. u vezi provere poštovanja kupoprodajnog ugovora od strane vlasnika Dejana Pantovića.

Kontrolom je utvrđeno da vlasnik zaposlenima ni posle produženog roka za ispunjenje obaveza kupoprodajnog ugovora nije isplatio poreze i doprinose na razliku zarade za period jul-decembar 2008. godine, poreze i doprinose na zarade za period januar–avgust 2009, naknade za bolovanja za period januar–april 2009, otpremnine za penziju, otpremnine za tehnološki višak i naknade za ugovore o delu. Za ispunjenje ovih obaveza vlasnik je dobio rok od 60 dana.

Fond za razvoj RS je Dejanu Pantoviću odobrio pozajmicu za izvršenje obaveza Socijalnog programa za koju je kupac garantovao stavljajući pod hipoteku objekat u ulici Cara Dušana 12 u Beogradu koji je imovina IP „Prosveta“. Pošto ovo predstavlja kršenje ugovora, jer je pozajmicu obezbedio imovinom Subjekta, Pantoviću je dat rok od 60 dana za brisanje hipoteke sa ovog objekta.

Utvrđeno je takođe i kršenje člana 8.4 Ugovora, kojim se Kupac obavezuje da obezbedi održanje i uvećanje poslovnog prihoda i nastavi sa izdavanjem svih strateških leksikografskih izdanja. Poslovni prihodi IP „Prosvete“ opali su za 63% u odnosu na prihode ostvarene 2008. godine! Zaliha srpsko-nemačkog i nemačko-srpskog rečnika više nema, niti su objavljena njihova nova izdanja. Imajući ovo u vidu Kupac je na osnovu odluke od 19.03.2010. opomenut da je dužan da obezbedi kontinuitet obavljanja delatnosti.

Jasno je, dakle, da su vlasniku načinjeni novi ustupci i da će do isteka produženog roka proći čitavih šest meseci od privatizacije „Prosvete“. Radnici i radnice ostaju u štrajku do ispunjenja zahteva i pri nastojanju da se ovaj katastrofani kupoprodajni ugovor raskine i ovo preduzeće preda na upravu Gradu Beogradu. Podržimo „Prosvetu“!