Prijavi se za političku školu![3 min. za čitanje]

Svim ljudima koji žive od svog rada
i žele da se bore za pravednije društvo,

Mi, članovi Marksističkog saveza Klasna borba, Revolucionarne socijalističke organizacije Marks21 i Društvenog pokreta Plamen, upućujemo vam

POZIV ZA UČEŠĆE
u našoj političkoj školi – novoj školi radnika i komunista!

U toku škole ćete imati priliku da čujete niz predavanja koja će za vas prirediti probrani izlagači i
iskusni aktivisti. Bavićemo se pitanjima sindikalnog organizovanja, kritikom kapitalističke
ekonomije, marksizmom, komunizmom, kao i istorijom i kulturom radničkog pokreta. Širenje
ovih znanja nam svima može pomoći da vodimo snažnije i efikasnije borbe za svoja prava – na
radnom mestu, školi, fakultetu, u našim zajednicama i drugde. Škola će se održavati uživo u
redovnim ciklusima (dinamika: jedan radni vikend na svaka dva meseca). Početni blok predavanja
održaće se 15. i 16. oktobra tekuće godine na lokaciji van Beograda o kojoj će svi koji se prijave biti
obavešteni u doglednom roku. Vođeni principom solidarnosti obezbedićemo pomoć u pokrivanju
troškova prevoza i smeštaja za sve učesnike i učesnice kojima je takva pomoć neophodna.

Mi prepoznajemo vladajuću klasu kao neprijatelja radničke klase, a ovu školu vidimo kao priliku
da se radnice i radnici naoružaju u borbi protiv tog neprijatelja i njegovih mehanizama političke i
ideološke indoktrinacije. Cilj našeg poduhvata je da saberemo sva znanja koja smo kao aktivisti,
organizatori i teoretičari sakupili u prethodnim decenijama. Želimo postati forum na kom
se iskustva različitih društvenih borbi razmenjuju i analiziraju sa stanovišta klasne borbe i
objektivnih interesa radničke klase. Želimo da stvorimo uslove u kojima radnička klasa može da
uči samu sebe tako što sopstvena iskustva promišlja, kritikuje i primenjuje u svom sindikalnom i
političkom radu.

Program prvog radnog vikenda:
Osnovna literatura: Karl Marks i Fridrih Engels, Manifest komunističke partije, 1848.
Predavanja:
1. Komunistički manifest u 21. veku
2. Klasa i eksploatacija
3. Kapitalizam kao svetski sistem
4. Može li postojati kapitalizam bez krize?
5. Komunisti i levica
6. Komunisti i opozicija

Pored predavanja, škola će imati i formalni i neformalni propratni program, kao i zasebnu sesiju
za sabiranje utisaka svih polaznika i polaznica, iznošenje predloga i početak dogovora za pripremu
decembarskog radnog vikenda.

Kriterijumi:
Školu definišemo kao poluotvorenu. Polaznici moraju proći neke osnovne kriterijume tokom
procesa prijema u školu. Nikakvo predznanje nije neophodno – neophodna je samo jaka volja da
se zajednički borimo za radničku klasu.

Pravila:
1. Nema konzumacije alkohola i opijata pre i tokom predavanja.
2. Nema vređanja, diskriminacije, mržnje i netrpeljivosti bilo koje vrste.
3. Predavanja i komunikacija između učesnika na njima odvija se u vremenskim okvirima
koji su unapred određeni u zavisnosti od tematskog bloka kojem je radni vikend posvećen.
4. Izlaganja, dijalog i komunikacija tokom škole odvijaju se po pravilima osnovne uljudne
komunikacije.
5. Predavači, izlagači i saradnici škole pred polaznicima nastupaju sa različitih teorijskih
pozicija ali sa jednakim integritetom.
6. Poštuju se različita mišljenja.

Za više informacija, kontaktirajte nas putem mejla:
[email protected]
ili putem društvenih mreža neke od naše tri organizacije.