Saopštenje Marks21: Kako Siriza da produbi pobedu u Grčkoj – i kako možemo da joj pomognemo?[5 min. za čitanje]

Ovo je saopštenje Marks21 o pobedi Sirize, novoj vladi u Grčkoj i potrebi za Sirizom u Srbiji.

Pobeda Sirize na izborima u Grčkoj je velika pobeda grčke radničke klase i društvenih pokreta koji su godinama predvodili otpor merama štednje koje su uzastopne kapitalističke vlade sprovodile po diktatu omražene Trojke. Na evropskom tlu, to je prva pobeda partije koja se dosledno protivi politici štednje od početka krize 2008. godine.

Stoga, nije bez razloga došlo do ukrupnjavanja i radikalizacije levice širom Evrope, još od kada se Siriza pozicionirala kao glavna opozicija na izborima 2012. godine. Sada, kada je moralni i zvanični pobednik parlamentarnih izbora, očekuje se jačanje levičarske, antikapitalističke struje u Evropi. U toku ove godine održaće se izbori i u Španiji, gde, prema istraživanjima javnog mnjenja, vodi nova leva partija Podemos.

Zbog toga su elite Evropske unije u panici. One su prošle nedelje najavile veliku injekciju novca u sistem, kao stimulans ekonomiji, iako su Grčku iz tog paketa izostavile. Nemačka je nakon izbora novoj vladi u Grčkoj poručila da od nje očekuje da ispoštuje Memorandum Trojke, odnosno da nastavli sa otplatom dugova i dogovorenom štednjom.

Kreće odmeravanje snaga: vladajuće klase Evrope testiraju koliko je nova vlast u Grčkoj čvrsta i nadaju se da će je primorati da prihvati male ustupke u vraćanju dugova i brutalnom programu štednje, da bi zauzvrat osigurala ostanak u Evrozoni. Koliko je pritisak na Sirizu jak govori i činjenica da je MMF za vreme izborne kampanje prekinuo isporuke pomoći. Sve govori u prilog tome da će se pokušati potkupljivanje ili obaranje Sirize, sa ciljem sprečavanja rasta levice širom kontinenta i smirivanja zahteva da se zemljama na evropskoj periferiji oproste dugovanja.

Zato Siriza ne sme da se zadrži u okvirima nacionalnih granica i parlamentarnih kombinacija sa partijama poretka, već mora da osvedoči svoju pobedu pozivom na produbljivanje levog otpora širom kontinenta. Siriza ne treba da pravi koalicije sa desnicom u Grčkoj, jer će je desnica kočiti i uslovljavati zahtevima za socijalnim mirom u samoj Grčkoj. Predsednik Nezavisnih Grka želeo je da dobije ministarstvo vezano za brodogradnju kako bi štitio interese grčkih tajkuna. Na kraju je postavljen na čelo ministarstva vojske, što znači da će represivni aparat moći da stane u odbranu grčkih oligarha.

Siriza, naprotiv, treba da se okrene levici unutar Grčke i da odmah produbi transformaciju sistema u korist naroda: da odbije da plaća strani dug, da nacionalizuje banke i ključne industrije poput brodogradnje, da podrži radničke okupacije i ojača pokret odozdo. Jedino tako ona može da ohrabri i levicu van Grčke, što je više nego moguće.

Siriza i Komunistička partije Grčke (KKE) zajedno su osvojile 42 odsto glasova. One su jedine partije čiji je broj glasača porastao u poređenju sa situacijom od pre dve godine. Zajedno su imale 2,634,000 glasova – više nego partije centra, Nova demokratija i PASOK, sa 2,006,000 glasova. Dakle, partije levice su veće od buržoaskog centra. Partije radikalne levice su, štaviše, obezbedile većinu u parlamentu, ali se, u strahu od reakcije evropskih elita i finansijskog tržišta, vođstvo Sirize predstavlja kao umereno i „razumno“. Time rizikuje da odseče granu na kojoj sedi: borbenost svoje radničke baze. Utoliko je važnije da se borbene, radikalne i revolucionarne snage u Sirizi održe i zahtevaju jedinstvo sa svim levim organizacijama u Grčkoj, kao i u Evropi. One moraju biti spremne da preduzimaju nezavisne inicijative i produbljuju vanparlamentarnu borbu protiv mahinacija grčkih tajkuna, represivnih državnih aparata i ekstremne desnice, tj. protiv agenture Trojke u Grčkoj.

Leve struje unutar Sirize, koje su na kongresu partije održanom 2013. godine imale podršku trećine delegata, imaju veću moralnu snagu da predvode stvaranje jedinstvenog pokreta radnog naroda nego što je imaju KKE ili druge snage antikapitalističke levice, poput Antarsije. Ovu moralnu prednost levica unutar Sirize duguje činjenici da najosvešćeniji delovi radničke klase upravo njene snage prepoznaju kao svoje legitimne predstavnike, a ne one koje su se protivile Sirizi. Ipak, čak i te sektaške snage jesu u pravu kada insistiraju na tome da je trenutna strategija vođstva Sirize veoma rizična.

Zato je potrebno stvoriti borbeno jedinstvo odozdo, jedinstvo svih organizacija levice i radničke klase.

Naša je dužnost da u Srbiji energično radimo na obnovi borbenih institucija i tradicija radničke klase kako bismo pružali istinsku solidarnost prvoj levoj vladi u Evropi u proteklih nekoliko decenija. Krah levice i Grčkoj bio bi poraz levice širom Evrope. Štaviše, vreme je da se i kod nas stvori alternativa dužničkoj ekonomiji, privatizaciji, budžetskoj štednji i diktaturi kapitala.

Levica postepeno osvaja simpatije najširih socijalnih slojeva. Otuda neke oportunističke snage pokušavaju da se lažno predstave kao leve kako bi skupile političke poene. Slično postupaju i desne organizacije, poput Pokreta socijalista Aleksandra Vulina.

Da bismo radnom narodu Grčke pružili ruku pomoći, kao i da bismo sami sebe izvukli iz bede u koju nas naši tajkuni i njihove marionete na vlasti bacaju već decenijama, vreme je da stvorimo našu Sirizu u Srbiji.

Marks21 učestvuje u stvaranju takve partije u vidu učestvovanja u Levom samitu Srbije. Pozivamo sve da se pridruže nama i Levom samitu Srbije kako bismo što pre digli radni narod na noge. Kucnuo je čas, istorija nas neće čekati.