Jedan od potpisnika saopštenja, Kemal Abu Eita, vođa nezavisnog Sindikata poreskih službenika, predvodi protest 15. februara protiv državnog sindikalnog saveza koji je služio Mubarakovom režimu.

Saopštenje revolucionarnih radnica i radnika Egipta[4 min. za čitanje]

Vodeći aktivisti egipatskog radničkog pokreta, zastupajući desetine hiljada radnica i radnika u štrajku, sastali su se prošle subote u Kairu. Oni su se složili oko zajedničkog programa zahteva i koordinisanja daljih aktivnosti. Ovaj program nadilazi čak i najsmelije zahteve koji su postavljani tokom talasa štrajkova u godinama koje su prethodile obaranju Mubaraka. Nekoliko potpisnika pripada sindikatima koji su 25. januara na kairskom Trgu oslobođenja osnovali novi nezavisni sindikalni savez. Ovo saopštenje je važan korak jer spaja snažnu grupaciju sindikalnih aktivista i učvršćuje njihovu odlučnost da se izbore za ciljeve revolucije. Ništa blizu ovog nivoa koordinacije štrajkačkih vođa u Egiptu nije postojalo decenijama, a zahtevi koje ispostavljaju daleko prevazilaze granice kapitalističkog sistema.

Saopštenje nezavisnih egipatskih sindikalista

Kairo, 19. februar 2011.

Revolucija – Sloboda – Socijalna pravda

Zahtevi revolucionarnog radništva

O heroji Revolucije 25. januara! Mi, radnici i sindikalci sa različitih radnih mesta koja su tokom ovog perioda bila poprište štrajkova, okupacija i demonstracija stotina hiljada radnika širom Egipta, osećamo da je potrebno ujediniti zahteve radnica i radnika u štrajku kako bi oni mogli da postanu sastavni deo zahteva naše revolucije, koju je izneo narod Egipta i za koju su mučenici prolili svoju krv. Predstavljamo vam radnički program koji obuhvata naše osnovne zahteve, u cilju učvršćavanja socijalnog aspekta ove revolucije i sprečavanja njenog otimanja od baze kojoj treba da koristi.

Radnički zahtevi koje smo sastavili pre Revolucije 25. januara i koji su bili deo uvoda u ovu slavnu revoluciju su:

1. Podizanje minimalne državne plate i penzije i smanjivanje jaza između minimalnih i maksimalnih primanja, tako da makamalksimalna primanja ne budu više od 15 puta veća od minimalnih, kako bi se postigao princip socijalne pravde koji je revolucija izrodila; isplata naknadi za nezaposlene, kao i redovna povećanja primanja koja će pratiti rast cena.

2. Sloboda da se bez uslovljavanja ili ograničavanja organizuju nezavisni sindikati i zaštita sindikata i njihovih lidera.

3. Pravo manuelnih radnica i radnika i nižih činovnika, seljaka i zemljoradnika na siguran posao i zaštitu od otpuštanja. Pripravnici moraju da budu primljeni za stalno, a otpuštene radnice i radnici da budu vraćeni na svoja radna mesta. Moramo da pobijemo svaki izgovor za zapošljavanje radnika preko privremenih ugovora.

4. Renacionalizacija svih privatizovanih preduzeća i potpuna obustava ozloglašenog privatizacionog programa koji je pod sada već pokojnim režimom uništio našu ekonomiju.

5.
  • Kompletna smena korumpiranih upravnika koji su postavljani u kompanije kako bi ih upropastili i rasprodali.
  • Suzbijanje zapošljavanja konsultanata koji su ispunili uslov za penziju i koji od nacionalnog dohotka jedu tri milijarde, kako bismo stvorili šansu za zapošljavanje mladih.
  • Povratak politici kontrole cena roba i usluga, u cilju obuzdavanja rasta cena i sklanjanja tereta sa siromašnih.

6. Pravo egipatskih radnika na štrajk, blokade radnih mesta i mirne demonstracije, uključujući i one koji trenutno štrajkuju protiv ostataka propalog režima, protiv onih koji su po preduzećima bili postavljani kako bi ih pre prodaje uništili. Smatramo da ova revolucija ne vredi ničemu ukoliko ne dovede do pravedne raspodele bogatstva. Slobode nisu potpune bez socijalnih sloboda. Pravo glasa prirodno zavisi od prava na veknu hleba.

7. Zdravstvena zaštita je neophodan preduslov povećanja proizvodnje.

8. Raspuštanje Egipatskog saveza sindikata, koji je bio jedan od najvažnijih simbola korupcije pod pokojnim režimom. Izvršenje pravnih presuda koje su mu izrečene i oduzimanje njegovih finansijskih sredstava i dokumenata. Oduzimanje imovine liderima ESS i sindikatima koji su u njegovom sastavu i pokretanje istrage.

 

Potpisali:

Radnik Metereološkog zavoda, Ahmad Kemal Saleh

Zdravstveni tehničar, Hosam Muhamed Abdalah Ali

Medicinska sestra, Saida Al-Said Muhamed Faiz

Šećerana „Al-Fajum”, Ašraf Abd al-Vanis

Robna kuća „Omar Efendi”, Abd-al-Kadir Mansur

„Fjučr pajps”, grad Šesti Oktobar, Hafiz Nagib Muhamed

„Egipatski helvan tekstil”, Muhamed Hasan

Cementara „Tura”, Mahmud Abd-al-Munsaf Al-Alvani

„Egipatska komercijalna farmacija”, Ali Mahmud Nagi

Šećerana „Havamidija”, Umar Muhamed Abd-al-Aziz

„Egipatska farmacija”, Muhamed Galal

„Suecko đubrivo”, Šazli Savi Šazli

Vojna fabrika br.45, Muhamed Ibrahim Hasan

Vojna fabrika br.999, Vasif Musa Vahba

Uprava saobraćaja, Gamil Fathi Hifni

Kairski preduzimači, Adil Abd-al-Naim

„Al-Kanah užad”, Port Said, Ali Hasan Abu Aita

Informacioni centar, Hind Abd-al-Gavad Ibrahim

Informacioni centar, Hamada Abu-Zaid

Informacioni centar, Muhamed Kheiri Zaid

Uprava kulturnih centara, Hatim Salah Said

Uprava pošta, Muhamed Abd-al-Hakim

„Internešnl ibeks”, Ahmad Islam

Vojna fabrika br.99, Tarik Said Mahmud

Vojna fabrika br.999, Nabil Mahmud

Sindikalista, Mahmud Šukri

Vojna fabrika br.999, Ahmad Faruk

Vojna fabrika br.999, Usama Al-Said

„Fjučr pajps”, Jaser Al-Said Ibrahim

Kožari, Mahmud Ali Ahmad

Budući radnici, Abd-al-Rasul Abd-al-Gani

Robna kuća „Omar Efendi”, Ali Al-Said

Poreski službenici (RETAU), Kemal Abu Aita

Poreski službenici (RETAU), Ahmad Abd-al-Sabur

Poreski službenici (RETAU), Salah Abd-al-Hamid

Poreski službenici (RETAU), Mahmud Umar

Radnik, Halid Galal Muhamed

„Petrotrejd”, Muhamed Zaki Ismail