Bake i deke su već godinama u prvim redovima borbi protiv "štednje" i u Grčkoj

U utorak prvi protest protiv krađe penzija![2 min. za čitanje]

U utorak 24. marta u Fondu PIO (Nemanjina 30, Beograd) održava se prva protestna akcija protiv smanjenja penzija za 10%, u sklopu vladinih “mera štednje”. U nastavku prenosimo poziv Sindikata penzionera Srbije. Dođite sa svojim bakama i dekama, zajedno smo jači!

POŠTOVANI PENZIONERI SRBIJE

Ovih dana prave nam još jednu – NOVU LAKRDIJU!

Na naš zahtev da nam izdaju Rešenje o umanjenju (ukradenom delu) penzije, sa poukom o pravnom leku, kako bismo mirno i na zakonit način povratili ukradeno, oni nam šalju dopis-obaveštenje „po ovlašćenju direktora“ da nam „visina penzija, utvrđena rešenjem i usklađena po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju se ne menja i iskazana je na izveštaju korisniku (ček), zajedno sa iznosom privremenog umanjenja za mesec za koji se vrši isplata penzije“.

Mi tražimo REŠENJE po zakonu PIO, oni nam šalju obaveštenje po nekom „svom“ zakonu?!

Ovaj postupak falsifikovanja Zakona, potkrepljen lažnim objašnjenjima očigledno je igra da se dalje narušava pravni sistem u državi, legalizuje pljačka imovine osiguranika (lična stečena svojina) i namagarče penzioneri i njihov zdrav razum.

Hoćemo li pristati na to?

Mi, možda (ostarelim rukama i zdravom pameću) ne možemo da podignemo kamen, ali možemo da ustanemo i dignemo svoj glas i kažemo:

DOSTA LAŽI, MANIPULACIJA I NAMERNIH GREŠAKA U IME VIŠIH ISTORIJSKIH INTERESA…

POZIVAMO SVE PENZIONERE U UTORAK 24. MARTA 2015. GODINE U 11 ČASOVA

DOĐITE U ZGRADU NAŠEG FONDA PIO

U UL. NEMANJINA BR. 30!!!

Da tražimo Rešenje o umanjenju naše penzije u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakonom o upravnom postupku. Da zahtevamo poštovanje Zakona i naših Ustavnih prava.

Nama nije ostalo mnogo, ali nađimo toliko snage, vere i hrabrosti da se na miran, dostojanstven i zakonit način borimo za naše stečeno lično svojinsko pravo – na putu do suda u Strazburu.

Naš odgovor na krađu penzija je: VRATITE NAM OTETO!!!

Vidimo se u Fondu PIO – on je još uvek naš!!!

Sindikat penzionera Srbije

Izvršni odbor