Pismo podrške Centru za ženske studije u Zagrebu[6 min. za čitanje]

Zagrebački Centar za ženske studije objavio je 9. novembra poziv za popunjavanje radnog mesta izvršne direktorke Centra. Kao nova izvršna direktorka izabrana je Dorotea Šušak. Nakon njenog izbora usledila je serija napada kako na samu Šušak tako i na instituciju Centra, koji je proglašen „transfobnom organizacijom“. Razlog ovakve difamacije, iza koje su stali kolektivi poput fAKTIV-a, Platforme za reproduktivna prava i Zagreb Pride-a, jesu javno iskazani stavovi novoizabrane direktorke o materijalnoj, preciznije polnoj zasnovanosti ženske opresije, o političkoj važnosti prepoznavanja materijalnih temelja opresije i o uvažavanju naučne misli u progresivnoj, levičarskoj političkoj praksi.
Kultura hajke protiv žena i muškaraca koji staju u odbranu izborenih ženskih prava zasnovanih na kategoriji pola i koji se kritički određuju spram novijih tekovina transaktivizma, podvlačeći da jedna opresovana kategorija (transrodne osobe) ne može ostvarivati svoja prava na štetu druge (žena), uveliko je prisutna u zapadnoj akademiji, političkom aktivizmu, pa i u institucijama političkog odlučivanja. Smatrajući da je otvorena i demokratska diskusija preduslov izgradnje zajedničkih progresivnih borbi, te da žene imaju neosporno pravo da artikulišu koji su specifični uzroci održavanja ženske opresije u kapitalizmu – bez toga da budu izložene javnom linču, pretnjama, otpuštanjima, gubitku izvora finansiranja, mizoginom nasilju, pa i pozivima na ubistvo – stajemo u odbranu kako Dorotee Šušak tako i institucije Centra, koja je već 25 godina posvećena feminističkom obrazovanju i slobodnoj diskusiji o progresivnim politikama.

Usled izbora nove izvršne direktorke Centra za ženske studije u Zagrebu, proteklih dana svedočimo naletu banalnih, neutemeljenih – a pre svega seksističkih – napada, usmerenih prvo na novoizabranu direktorku, a onda i na instituciju samu. Ovakvi napadi se ulančavaju u, sada već sveprisutnu, kampanju ućutkivanja i zastrašivanja feministkinja koje odbijaju da se nekritički i bezuslovno povinuju mizoginim i regresivnim ideologijama i idejama.

Mi, kao dolepotpisane organizacije, grupe i osobe, oštro se protivimo ovakvom orkestriranom napadu na Centar za ženske studije i njegovu novoizabranu direktorku Doroteu Šušak. Ova kampanja ima za cilj ne samo diskvalifikaciju i nipodaštavanje svih onih hrabrih žena koje su u jednom istorijski teškom trenutku iskoračile u javnu sferu i osnovale Centar, već i uništenje samog Centra kao institucije. Živeći i radeći u kulturi diskontinuiteta koja podrazumeva ne samo neodavanje priznanja prethodnicama već potpuno brisanje njihovih tragova, smatramo da ova kampanja takođe ima za cilj onemogućavanje mladim generacijama žena (ali i muškaraca) da svoje feminističko obrazovanje steknu upravo u onom prostoru koji je uvek bio, i jeste, sigurno mesto za učenje.

Smatramo da strana koja na ovaj način napada Centar i novoizabranu direktorku nema za cilj demokratsku debatu o značajnim feminističkim pitanjima, već upravo njeno onemogućavanje i ućutkivanje kritičkih glasova. Svedočimo globalnom trendu odmazde nad svim beskompromisnim ženama koje dovode u pitanje, kako teorijski tako i aktivistički, status kvo. Ova politika se ogleda u napadima na specifično ženske prostore, institucije ali i pojedinačne feministkinje, poput ukidanja ženskog muzičkog festivala u Mičigenu (koji se održavao od 1976. do 2015. godine) i napada na Sklonište za žene koje su preživele silovanje u Vankuveru od prethodne godine, čije je i finansiranje u međuvremenu ukinuto. Najzad, odbijamo tvrdnju da je kreiranje prostora i programa za žene inherentno transfobično.

Ova vrsta diskreditacije i omalovažavanja osobe na osnovu legitimnih mišljenja iznetih na društvenim mrežama odgovara tabloidnom razvlačenju, zastrašivanju i progonu radije nego iskazivanju neslaganja. Budući da su institucije poput Centra za ženske studije svuda, ne samo u Hrvatskoj, upravo i utemeljene na principu slobode govora i kritičke svesti, ovakav bespredmetni napad nije usmeren samo na novoizabranu direktorku Doroteu Šušak, već na instituciju samu. Nesumnjivo je da je složena politička debata važna unutar naših kako aktivističkih grupa tako i akademskih prostora; međutim, bojkot unutar ovog konteksta ne uspeva da ponudi rešenje i nastoji samo da takvu debatu u korenu onemogući. Žene imaju pravo na prostore u kojima im se dozvoljava i ohrabruje govor o materijalnoj realnosti i pravima koja se temelje na polu, a da ne budu optuživane za neutemeljene fobije, ućutkivane, zastrašivane i izlagane pretnjama.

Mi, kao potpisane organizacije, grupe i osobe, stojimo solidarno uz Centar za ženske studije i njegovu direktorku Doroteu Šušak.

 

Organizacije:

LasUsurpadoras, feministički kolektiv iz Beograda

Femrevolt

Ženska solidarnost

Lezbejska i gej solidarna mreža

Žene u crnom, Beograd

Revolucionarna socijalistička organizacija Marks21

Koalicja LGB, Polska

LGB Alliance Cymru

Merched Cymru

LGB Alliance

FEMilia, Slovakia

Women Speak Tasmania

Feminist Legal Clinic Inc.

Frente LGB Brasil

Women’s Action Group (Sth West VIC)

 

Individualni potpisi:

Daša Stevović

Miloš Urošević

Anđela Đokić

Katarina Vulić

Marija Stanković

Anđela Zubac

Aleksandra Vučković

Isidora Radovanović

Natalija Grujović

Anja Ilić

Jelena Lalatović

Sanja Kovačević

Srđan Atanasovski

Marina Radovanović

Staša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom

Katarina Tica

Diana Burolo

Gordana Subotić

Darija Sabadoš

Milica Tatomirović

Igor Ilić

Anja Radovanović

Jelena Sudar

Nina Radulović

Bobana Macanović

Matija Medenica

Julie Bindel, journalist and author

Ljupka Kovačević, Anima, Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Kotor, Crna Gora

Kajsa Ekis Ekman, author and journalist

Maša Stojanović

Katarina Konstandinović

Svenka Savić, profesorka emerita Univerziteta u Novom Sadu

Margareta Bašaragin

Ana Brtka

Jelena Riznić

Dunja Paunović

Luka Bulaja

Jelena Jekić

Natalija Stevanović

Teodora Miladinović

Milica Fajčak

Nevena Cvetković

Sanja Pavlović

Mislav Hilc

Neva Tolle, Autonomna ženska kuća Zagreb

Radmila Gujaničić

Ingeborg Kraus, psychologist and anti-prostitution advocate

Miranda Yardley, human rights activist

Liz Kelly, professor of sexualised violence

Melissa Farley, Prostitution Research & Education

Iza Palinska, women’s rights advocate and politician, Poland

Derrick Jensen, an American author, ecophilosopher, radical environmentalist, and anti-civilization advocate

Robert Jensen, a former professor of journalism from the University of Texas at Austin

Susan Griffin,  radical feminist philosopher, essayist and playwright

Stephany Seay, member Deep Green Resistance 

Simone Watson, director Nordic Model Australia Coalition

Cecilia Solana (Argentina, South America) 

Nikki Craft, ACLU Always Causing Legal Unrest

Mary Alice Miller

Anna Zobnina, European Network of Migrant Women 

Bronwyn Williams, retired lawyer/social worker

Dana Vitalosova, writer and feminist, Slovakia

Susana Pavlou, Mediterranean Institute of Gender Studies

Isla MacGregor, Free Speech Advocate

Anna Kerr, Principal Solicitor, Feminist Legal Clinic Inc.

Ksenija Kordić

Višnja Pokorni

Tamara Ražov

Snježana Pavić

Mia Vodopija

Milena Milojević

Nađa Pavlica

Nikolina Zec, Osijek

Monika Jerič

Marijana Bijelić

Antonija Jurić

Hana Lilić Prodanović

Spider Redgold BVA (Hons) Syd, MTM (Griffith), IT Security

Viktoria Roth, Vienna

Monika Beatty, Manitoba

June Louise Ickringill, British Columbia, Canada

Donovan Cleckley

Rachel Moran, Dublin, Ireland

Michelle Uriarau, Co-Founder Women’s Action Group, Australia

Vera Litričin

Anna McCormack, Convenor, IWD Brisbane Meanjin

Taylor McGowan, QLD, Australia 

Judith Pattison, QLD, Australia

Viviane Morrigan BSc (Hons) MA (Hons) PhD, COAL (Coalition of Activist Lesbians), Australia

Stacey O’Brien

Elizabeth Carter

Natalija Stefanović