Izveštaj s Osmog kongresa Marks21[6 min. za čitanje]

Naša organizacija održala je 1. i 2. avgusta svoj osmi po redu, redovni kongres. Ovo je ujedno i prvi kongres organizacije s koga objavljujemo izveštaj, uvereni u važnost strateške diskusije na radikalnoj levici o političkim izazovima s kojima ćemo se suočiti u predstojećem periodu, o izgradnji samopouzdanja i borbenosti radničke klase u susretu sa dubokom recesijom svetske privrede, te odlučni da nastavimo da gradimo masovne i borbene organizacije radnika i radnica kao nužno oruđe u rušenju kapitalizma.

Na Osmom kongresu organizacije najpre smo napravili rekapitulaciju prethodnog međukongresnog perioda, koji je otpočeo nakon redovnog kongresa održanog u decembru 2019. godine. U tom periodu je Koordinacioni odbor organizacije – izvršni organ koji se bira na svakom kongresu i koji je zadužen za sprovođenje na kongresu dogovorene Strategije – radio u sastavu: Srđan Atanasovski, Anja Ilić, Pavle Ilić, Jelena Lalatović i Vladimir Unkovski-Korica.

Pandemija koronavirusa, te kombinacija epidemioloških i represivnih mera koje je država uvela u odgovoru na nju, u velikoj meri su uticale na različite aspekte funkcionisanja organizacije. Znatan deo rada prebacili smo na onlajn platforme, a period zatvaranja stanovništva (tzv. lockdown-a) iskoristili smo da pokrenemo edukativne grupe, otvorene i za naše saradnike/ce, te posebnu istraživačku grupu o socijalnoj istoriji pandemija. U istom periodu smo potpisali i Deklaraciju o polno zasnovanim pravima žena, čiji je značaj potvrđen i naglašen upravo tokom pandemije koronavirusa, koja disproporcionalno teške posledice ostavlja na žensku populaciju.

Predviđajući brojne slučajeve kršenja radničkih prava i otpuštanja radne snage tokom epidemije, na svom veb-sajtu smo reaktuelizovali rubriku „Radnički glas“. Odlučili smo da se u većoj meri fokusiramo na Radnički glas s ciljem da ovo glasilo posluži kao svojevrsna javna tribina za podizanje svesti o kršenju prava radnika i radnica, ali i kako bismo uspostavljali stabilne kontakte sa borbenim delovima radničke klase. Tekstovi objavljeni u okviru ove rubrike bili su dobro čitani, a nameravamo da je razvijamo i u predstojećem periodu.

Početkom jula u Beogradu su izbili protesti kao odgovor na najavu ponovnog uvođenja policijskog časa. Iako je desnica bila ta koja je artikulisala dominantne političke poruke na ovim protestima, smatrali smo da se oni ne mogu prosto svesti na „desničarske proteste“, te da je izlazak ljudi na ulice podstaknut dubljim socijalnim nezadovoljstvom, naročito usled načina na koji vlast upravlja zdravstvenom krizom. Iako druge organizacije na levici nisu smatrale da u proteste treba intervenisati, svejedno smo inicirali formiranje levičarskog bloka na protestu održanom 10. jula. Nakon što je vlast na proteste odgovorila snažnom političkom represijom, učestvovali smo u protestima za oslobađanje uhapšenih aktivista/kinja i građana/ki, u sklopu intervencije Združene akcije Krov nad glavom.

Na Osmom kongresu takođe smo usvojili izmene i dopune našeg Statuta, među kojima posebno izdvajamo preciziranje uloge Ženske sekcije; ona je sada statutarno određena kao stalni organ Marks21 sačinjen od svih članica organizacije, a koji inicira teorijski i praktični rad na polju ženskog oslobođenja, u skladu sa tradicijama marksističkog feminizma i u sklopu dogovorene Strategije organizacije. Pored toga, smanjili smo učestalost održavanja redovnih kongresa na jednom u devet do dvanaest meseci, s ciljem aktivnijeg i ažurnijeg rada organizacije ka spolja, a precizirali smo i proceduru za sazivanje vanrednog kongresa na inicijativu četvrtine članstva, čime potvrđujemo odgovornost Koordinacionog odbora članstvu i demokratska načela u radu organizacije.

Drugi dan Kongresa u celosti smo posvetili diskutovanju i usvajanju Strategije rada organizacije u predstojećem međukongresnom periodu. Strategija će uskoro biti objavljena na našem veb-sajtu. Analizirajući političku situaciju, potcrtali smo dubinu ekonomske krize koja zapravo predstavlja kontinuitet sa nikada rešenom krizom kapitalizma iz 2007/8. godine; pandemija koronavirusa predstavljala je tek okidač za njene najrazornije posledice. Imajući u vidu snažan talas otpuštanja i porast nezaposlenosti koji karakteriše ovu, tzv. korona-krizu, odlučili smo da se u narednom periodu pretežno fokusiramo na doprinos organizovanju najborbenijih delova radničke klase. To s jedne strane podrazumeva uspostavljanje neposrednih veza sa radničkom bazom, a s druge građenje akcionih jedinstava sa drugim organizacijama i akterima/kama na levici kako bi se generalizovala iskustva pojedinačnih borbi.

Pandemija koronavirusa posebno je istakla nezavidan položaj tzv. esencijalnih radnika/ca. U našem kontekstu, ovi radnici i radnice pokrenuli su dve značajne inicijative: Ujedinjeni protiv kovida, koju čine zdravstveni radnici/e, te Inicijativu za zabranu rada nedeljom, koja se fokusira na položaj radnika/ca u maloprodaji, praveći poseban osvrt na težak položaj žena. Na Kongresu smo potvrdili rešenost da se usredsredimo na podršku ovim inicijativama, kao i na uspostavljanje i jačanje odnosa sa borbenim sindikatima (poput Sindikata lekara i farmaceuta) i borbenim delovima radničke klase uopšte.

Ocenili smo da je, u periodu kada će vladajuća klasa nametati ideološku mantru da „štednja nema alternativu“, posebno važno da razvijamo svoja glasila – pre svega veb-sajt, ali i štampani list – kako bismo nudili pouzdanu i istinitu analizu naše političke stvarnosti, kao i alternative socioekonomskoj politici vladajuće klase. Kako bismo bili kadri da sve ovo postignemo, posebno je važno da svoje članove i članice izgrađujemo kao marksističke kadrove. U tom cilju ćemo organizovati i dvonedeljne teorijsko-političke diskusije, otvorene i za naše najbliže saradnike/ce. Cilj nam je da u narednom periodu omasovimo kako svoju organizaciju tako i krugove političkih saradnika/ca ne bi li smo adekvatno odgovorili na ogromne izazove pred sobom.

Na Osmom kongresu je iz članstva organizacije isključen Matija Medenica, jedan od osnivača Marks21. Imajući u vidu Matijin veliki doprinos izgradnji organizacije, naročito u prvim godinama našeg postojanja, to nije bila laka odluka. Ipak, njegov veoma personalizovan način rada se u novoj fazi razvoja Marks21 pokazao kao kočnica daljem rastu i efektivnom političkom radu organizacije. Uprkos višestrukim pokušajima da se to stanje promeni, nije bilo adekvatnih promena. Stoga smo većinski odlučili da Matiji uskratimo članstvo u organizaciji, uvereni da je to ispravan korak u smeru poboljšanja naših kapaciteta da intervenišemo u društvenu stvarnost. Još petoro članova i članica izašlo je zajedno sa Matijom. Iako ne smatramo da je njihova odluka bila ispravna, zahvaljujemo im se na uloženom radu i izražavamo spremnost da, kada se za to stvori prilika, sarađujemo u okviru radničkog pokreta.

Novi sastav Koordinacionog odbora, izabran na Osmom kongresu, čine: Srđan Atanasovski, Anja Ilić, Pavle Ilić, Miljan Jelić, Aleksandar Matković, Isidora Radovanović, Jelena Riznić, Nemanja Stanimirović i Vladimir Unkovski-Korica.

Ukoliko pratite rad naše organizacije i slažete se sa našim ciljevima, pozivamo vas da nam se javite i pomognete nam da ih zajednički ostvarimo!

Solidarnost je naša snaga!